Marratech grundades 1998 som en avknoppning från Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå universitet. Verksamheten var att utveckla mjukvara för videokonferenser.

I april 2007 köptes bolaget av Google. I affären ingick tekniken, inkråmet och runt ett dussin anställda. Enligt medieuppgifter betalade Google över 100 miljoner kronor för bolaget.

Igår, mindre än två år efter köpet, fick samtliga anställda på Luleå-kontoret besked att verksamheten kommer att avvecklas som en del av sökjättens besparingsprogram, inte övveraskande med tanke på att ”tiderna svänger”, enligt grundaren och numera utvecklaren Peter Parnes.

– Spontant känns det inte roligt. Google köpte upp oss för två år sedan för att de skulle satsa på oss och nu läggs det ned. Det känns som att ett barn försvinner, säger Peter Parnes.

Nedläggningen innebär att Google inte längre kommer att bedriva något tekniskt- eller utvecklingsarbete i Sverige. För bara drygt ett år sedan jobbade Google aktivt med att nyanställa till verksamheten i Luleå.

Samtliga anställda på utvecklingskontoret har erbjudits andra tjänster på andra Googlekontor runt om i världen.

Ett exempel på teknik som utvecklats i Luleå är videokonferenssystemet isom ingår i Googles Apps-svit med nyttoprogram.

Kommer Google att fortsätta driva den här tekniken i annan form?
– Det beror på hur många som väljer att stanna inom Google, men om utvecklarna i Luleå inte väljer att fortsätta inom Google är det mycket möjligt att utvecklingen läggs ned.

Själv har Peter Parnes inte bestämt sig för om han vill stanna på Google eller ej.

Kommer du att dra i gång Marratech på egen hand igen?
– Vi får se vad som händer, inget är omöjligt. Jag har inte fattat några beslut om vad som händer i framtiden. De kan kanske vara intressanta för andra företag att anställa Google-ingenjörer.

Marratech grundades av Dick Schefström, Peter Parnes, Kåre Synnes, Mikael Börjeson, Magnus Hedberg, Serge Lachapelle, Johnny Widén och Claes Ågren.