Det är affärsområdet Moduler som byter ägare. Två av Dropits anställda kommer därmed att byta arbetsgivare. Även produkterna som företaget utvecklat - som den senaste versionen av Extension (X3) - hamnar i Episervers ägo.

– De moduler som Dropit utvecklat har varit mycket uppskattade av våra kunder, säger Peter Larsson, vd för Episerver. Runt Episerver har det byggts upp ett stort ekosystem av partners som på olika sätt breddat vår produkt.

Dropits lösningar har varit mycket populära och de kommer att göra det lättare för redaktörer att jobba med vår plattform.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att deras licensförsäljning ökat med över fyrtio procent under det senaste året. Vilket enligt företaget innebär att de växer snabbast i branschen.

– Det är svårt att jämföra sig med de privata bolag som finns. Däremot jämför vi oss med publika bolag. Och där vet vi att vi växer mest. Vi har också ställt frågan till analytiker, och de säger samma sak, säger Peter Larsson.

Bolaget förbereder nu för en internationell expansion, med nytt kontor i USA.

– Episerver har under det senaste året växt snabbt på de marknader vi varit på en längre tid, och även startat upp i Finland, Norge och Holland. Just nu står vi i startblocken för att dra igång verksamheten i USA.

Det är dock fråga om en relativt blygsam satsning, med en handfull anställda.

– Jag tror inte att man ska starta för stort, säger Peter Larsson. Det viktigaste är att få igång det med en mindre gång. Sedan kommer det växa varefter vi får fler kunder.