1,23 miljoner svenskar ringde eller surfade med Tre vid slutet av 2008. Det är mer än 300 000 fler än vid årets början. En succé, enligt vd och koncernchef Peter Ramel.

– Tittar man på nettotillväxten, kombinationen av antalet avhoppade och nya kunder, så är det här det bästa kvartalet vi gjort. Positivt nog ser vi en tillväxt både på mobilt bredband och på antalet röstabonnenter, säger han.

För bara ett par år sedan kämpade operatörerna febrilt med att få igång datatrafiken i 3g-näten. Idag är situationen den omvända. Fasta priser på framförallt mobila bredbandsabonnemang har lett till en explosion av datatrafik i mobilnäten. Data utgör idag 36 procent av trafiken i Tres nät sett till intäkterna.

För operatörerna betyder det lägre intäkter och högre kostnader. För Tre sjönk genomsnittsintäkterna per kund och månad till 379 kronor under 2008 jämfört med 431 kronor under 2007.

Peder Ramel är därför övertygad om att nya prismodeller är en nödvändighet. Under året införs ett tak för hur mycket kunderna får ladda ned varje månad, samt olika prisnivåer för olika surfhastigheter. Liknande förändringar har redan genomförts av både Telia och Tele2.

Peder Ramel lovar dock att majoriteten av kunderna inte kommer märka av någon förändring.

– Vi har en liten grupp användare, någon procent av abonnenterna, som surfar kolossalt mycket. Med kunder som laddar ned film 24 timmar om dygnet blir det omöjligt att motivera fri surf, det går inte att få någon ekonomi på det, säger han.

Tre är fortfarande beroende av kassatillskott från Investor för att hålla verksamheten flytande - under fjolårets sista kvartal sköts 212 miljoner kronor till i nya investeringar. Men bolaget närmar sig ett positivt kassaflöde med stormsteg.

Omsättningen för 2008 blev 5,1 miljarder kronor med en förlust på 106 miljoner kronor på Ebidta nivå. Under 2007 var omsättningen 4,3 miljarder kronor, med en förlust på hela 730 miljoner kronor.

Men när de svarta siffrorna kan tänkas bli verklighet vill Peder Ramel inte uppge:

– Jag har ingen kommentar till det. Givetvis har vi satt upp mål för positivt nettoresultat, men det är ingenting vi gått ut och kommunicerat, säger han.

Agendan för 2009 innefattar en vidare utbyggnad av det höghastighetsnät som invigdes i delar av Stockholm under hösten. Under året kommer en växande skara Tre-kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö att kunna surfa i upp till 21 Mbit per sekund. Fokus ligger på att öka antalet kunder ytterligare snarare än att bättra på intäkterna per kund:

– Jag tror inte vi kommer se en ökning av intäkterna [per kund] under 2009, men inte heller en minskning. Priserna på röst- och mobilt bredband kommer att vara stabila, helt enkelt därför att priserna redan gått ned väldigt kraftigt, säger Peder Ramel.

Hur påverkas ni av det finansiella läget i världen? 

– Vad vi kan se så här långt, och det här säger jag samtidigt som jag knackar i ett träd, så påverkas inte telekomsidan i någon större utsträckning av krisen. Vi kommer att se en minskning av antalet köpta nya telefoner men antalet användarminuter kommer inte gå ned nämnvärt, säger Peder Ramel.