För att konsolidera verksamheten, sänka operativa kostnader, förbättra kassaflödet och säkra tillväxten framöver har Getupdated beslutat sig för att genomföra en nyemission på 59 miljoner kronor.

– Det är en viktig del i den helhetsplan som vi arbetar med nu. Vi måste stabilisera den finansiella balansen i bolaget. Det har varit en utmaning för bolaget som har varit utsatt finansiellt, beroende på det som har hänt runtomkring oss på den finansiella marknaden, säger vd:n Dan Sehlberg.

Dan Sehlberg förklarar att 2007 växte bolaget med över 200 procent, där man också har genomfört en rad ”fina och strategiska förvärv”.

– I det finansiella klimatet som man befinner sig i har bolagets ekonomi blivit ansträngd. Det står i direkt följd till den höga tillväxt som bolaget har haft.

Förutom att pengarna ska användas till att förbättra den finansiella ställningen ska pengarna även användas till att täcka upp för kostnader som har uppstått i samband med genomförda förvärv, däribland engelska Just Search som har ”utvecklats väl”, enligt Sehlberg.

– Det betyder i första hand att bolaget behöver betala ut mycket stora belopp. Det som dock är fördelaktigt är att nyckelpersoner i det förvärvadebolaget har beslutat att kvitta ut en betydande del i aktier. Det känns bra och pekar på ett långsiktigt engagemang i bolaget.

Ni skriver i pressmeddelandet att koncernens likviditet behöver förstärkas relaterat till händelser i förfluten tid, vad menar ni med det?
– Vi har tvingats göra avskrivningar av kundfodringar och ett antal förvärv. Det är framförallt det som vi tänker på.

Sehlberg förklarar att Getupdated under 2008 har tvingats skriva av kundfordringar från 2007 på fem miljoner. Utöver detta har man i år ”so far” skrivit av kundfordringar som härrör från 2008 på ytterligare cirka 700 000 kronor.

– Eftersom vi har genomfört många förvärv har bolaget också arbetat med en rad underleverantörer och rådgivare som har kostat bolaget en hel del pengar. Det har varit en mängd extraordinära kostnader. Detta löser vi nu med dessa åtgärder.

Kommer det att vara lugnt på förvärvsfronten framöver?
– Nu ska vi koncentrera oss att konsolidera de genomförda förvärven, stabilisera plattformen och fortsätta med den organiska tillväxten. Framöver är det intressant med förvärv, men vi ska kapitalisera på det vi har nu.