Nio av tio icke-certifierade it-konsulter i undersökningen känner inte att deras brist på certifiering har påverkat deras chanser att få uppdrag.

Knappt hälften av de certifierade konsulterna känner att certifieringen varit meningslös. Det är siffror som presenteras av konsultmäklarfirman Ework.

1571 personer har deltagit i enkäten som gått ut till prenumeranter av Eworks nyhetsbrev. Totalt 5500 personer tar emot utskicken.

En av dem är Jan Crivell, projektledare på Scania via just Ework. Han har 15 års erfarenhet från it-branschen, men är inte certifierad.

– Nej, det är jag inte. Jag var på väg och skulle certifiera mig för några år sedan, men jag avbröt utbildningen. Det var skrämmande låg kompetens på dem som var inne i det där. Och det var en för stor insats i förhållande till vad det gav.

Han har diskuterat frågan med arbetskamrater, och många är av samma åsikt.

– Det landar alltid i att det inte är värt insatsen. Sedan skulle det i och för sig se ganska bra ut i cv:t. Men i arbetslivet påverkar det ingenting. Jag har arbetat som projektledare inom it i 15 år. Då vet man vad som krävs.

Han har en systemvetenskaplig högskoleexamen och har tidigare jobbat på Cap Gemini, Mandator, Telia data och Astra Zeneca. De gånger han varit inblandad i rekryteringsprocesser tycker han inte att certifieringar haft betydelse.

– Vi tittar inte på det.

Har du hört talas om folk som valts bort för att de saknat certifiering?
– Nej, det har jag inte.

Niklas Zandelin, vd på analys- och konsultbolaget Exido, säger sig inte bli förvånad av resultatet. Han tror att leverantörerna ställer större krav på certifiering än konsulterna.

– Vad man kan konstatera är att leverantörer som vill ha certifierade konsulter har misslyckats med att förklara för dem varför det är viktigt. Om det nu är viktigt.

Är certifieringarna rentav på väg att dö ut?
– Det tror jag inte. Det är en viktigt för leverantörerna att ha dem. Jag tror snarare tvärtom, att det kan öka. Man vill kunna erbjuda en högre kvalitet mot sina kunder.

Det är också skillnader på olika typer av certifieringar, särskilt när det gäller områden där det råder kompetensbrist på marknaden, betonar han.

– Frågan skulle egentligen gälla om vi kan höja kvaliteten genom att ha ett större genomslag för certifieringar, säger Niklas Zandelin.

Eworks undersökning:
Hur viktig har certifieringen varit för dig för att få uppdrag?
Jag är certifierad och certifieringen har varit mycket viktigt – 5,4 procent
Jag är certifierad och certifieringen har bara varit lite viktigt – 15,4 procent
Jag är certifierad och det har inte påverkat alls – 18,4 procent
Jag är inte certifierad men har inte upplevt några nackdelar av det – 54,5 procent
Jag är inte certifierad och det har påverkat mig negativt – 6,3 procent

Ett urval av övriga frågor i undersökningen:
Hur tror du att efterfrågan på it-konsulter i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna:
Ökar – 8 procent (14 procent i september 08)
Oförändrat – 18 procent (41 procent)
Minskar – 74 procent (46 procent)

Tror du att konkurrensen i Sverige mellan it-konsulter inom ditt specialistområde kommer att öka under de närmaste 12 månaderna?
Ökar – 57 procent (38 procent i september 08)
Oförändrat – 37 procent (52 procent)
Minskar – 8 procent (10 procent)

De flesta prognoser pekar på att vi går mot en lågkonjunktur. Påverkar det din satsning på din egen kompetensutveckling?
Ja, jag kommer att satsa mer på min egen kompetensutveckling – 30,5 procent
Det påverkar inte min satsning på egen kompetensutveckling – 58 procent
Jag tror att kommer får mindre möjlighet till egen kompetensutveckling – 11,5 procent