De svenska it-konsultbolagen har överlag redovisat starka rapporter för fjolårets sista kvartal. Cybercom är inget undantag. Både vinst och omsättning ökade under kvartalet. Men lågkonjunkturens inbromsningseffekter var stora.

– Det sista kvartalet var ett väsentligt tuffare kvartal än något tidigare. Det ledde till prispress och prissänkningar. Och sämre beläggning. Det tog särskilt de två sista månaderna. Vi levererade ett sämre kvartal än väntat, säger vd Patrik Boman.

De stora kunderna har begärt prissänkningar på mellan 5 och 10 procent.

– När det gäller prispressen så känns det som att vi har bottnat. Man kommer till en gräns där kvaliteten riskeras. Och om vi inte kan leverera kvaliteten blir det ingen affär.

Tidigare har Acando och Elan IT tvingats till nedskärningar. Även Cybercom förbereder ett åtgärdspaket som ska presenteras nästa vecka.

– Vi behöver anpassa verksamheten på olika ställen och enheter efter olika marknadslägen. Vi kommer att presentera ett åtgärdspaket i nästa vecka. Och det kommer att gälla personal och kontor. I vissa delar kan man inte sitta och vänta på att det blir bättre, man måste göra aktiva åtgärder, säger Patrik Boman och fortsätter.

– Vi ser en fortsatt tuff tid på den nordiska marknaden. Samtidigt ser vi en fantastisk tillväxt på det asiatiska området. Det är lite gasa och bromsa 2009.

Han vill inte uttala sig om omfattningen på paketet. Det är dock inget fyrasiffrigt antal personer som får lämna företaget, som en analytiker frågade under onsdagsmorgonen (totalt har bolaget drygt 2000 anställda).

– Nej, det är det inte. Det är en modest förändring. Det finns ingen anledning att ta upp det nu. Vi ska göra det på ett professionellt sätt.

Patrik Boman vill inte gå in på hur besparingarna ska fördelas mellan verksamheterna i de olika länderna.

– Men vi måste finnas på plats geografiskt. På tre-fyra års sikt har vi betydligt större andel utanför Norden.

Framtiden finns i Asien. Det har bolaget slagit fast tidigare och slår fast på nytt. Man har verksamhet i Singapore, Dubai, Indien, Kina och Indonesien.

– Verksamheten vi har i Sydostasien är den absolut snabbast växande, med stor lönsamhet. Marknadsläget i det här läget ser helt annorlunda ut om man jämför med när man hörde Ingves på tv i går.

– Nu har vi ungefär hälften av all personal utanför Norden. Under 2009 förväntar vi oss 10-15 procent tillväxt utanför Norden. Det är direkt relaterat till de affärer vi gör. Vi kommer att vara stora i Norden även efter åtgärdspaketet.

Vad betyder att handlingsplanen kommer att beröra "kontor"?
– Verksamhet i Sverige och Finland. Jag vill inte kommunicera mer nu.

Varför presenteras handlingsplanen i nästa vecka och inte nu?
– Det är viktigt att göra det i rätt ordning. Och dels måste vi ha hela bilden. Det har vi inte hunnit få.

Telekom står för 56 procent av Cybercoms försäljning. Ericsson och Nokia är två storkunder. Den svenska telekomjättens beslut att göra sig av med tusen konsulter har påverkat åtgärdsprogrammet, medger Boman.

– Vi har ännu inte sett någon påverkan. Men vi bedömer att vi kommer att påverkas. Därför viktigt att ta hänsyn till det när vi förändrar verksamheten. I Stockholm är vårt största segment den publika sektorn. Generellt sett måste man ha respekt för om en större kund gör neddragningar.

I en intervju under hösten 2008 sa du att dina kundbesök var viktiga för att rädda svenska jobb? Vad hände?
– Förutsättningarna för att bli en stark leverantör inom it-konsulttjänster är att du har en bra storlek och en bra geografisk bas. Om vi expanderar i Asien blir vi intressanta för kunder och mer attraktiva i Norden. Alla de stora konsultköparna väljer bort leverantörer som inte kan erbjuda lågkostnadsproduktion.

Hur är skillnaden i pris mellan Indien och Sverige?
– Där får man samma tjänst för en tredjedel av priset.

Cybercom redovisar en vinst efter skatt på 64,9 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal. Att jämföra med en vinst på 30,3 miljoner kronor samma period året före.

Omsättningen ökade till 484 miljoner kronor från 369 miljoner kronor. För helåret 2008 redovisar Cybercom en vinst efter skatt på 134 miljoner kronor mot 67 miljoner kronor 2007.

Omsättningen ökade under 2008 till 1 781 miljoner kronor från 1 100 miljoner kronor året före.