Förr två veckor sedan förklarade Bredband2 i ett pressmeddelande att man har sagt upp Brikks-avtalet med Jonas Birgersson mjukvarubolag Labs2. Anledningen till detta var att man hävdade att Labs2 brutit mot avtalet om tillhandahållande av bredbandsportalen Brikks.

Sedan 2006 har Bredband2 använt sig av systemet Brikks från Labs2. Enligt Labs2:s styrelseordförande Jan Werne har parterna försökt föra en dialog, men det har inte gått att lösa konflikten

– Sammanfattningsvis har vi inte kunnat komma till en uppgörelse som båda är nöjda med. Vi har olika uppfattningar om avtalets innebörd, säger han.

Nu vill Labs2 att ärendet ska avgörs i skiljedomstolen.

– Vi anser inte att det inte finns någon grund för uppsägningarna av avtalet. Detta är den juridiska konsekvensen av att vi inte kommer överens, säger Jan Werne.

Jan Werne vill inte i detalj kommentera hur mycket det uppsagda avtalet påverkar mjukvarubolag, men säger att ”det är en ansenlig mängd kunder och en ansenlig intäkt”.

Under måndagen presenterade mjukvarubolaget Labs2 sin helårsrapport för 2009. Under det fjärde kvartalet landande förlusten före skatt på 32,7 miljoner kronor, att jämföra med motsvarande period 2007 då förlusten hamnade på 57,7 miljoner kronor.

Samtidigt minskade omsättningen till 9,9 miljoner kronor från 15,4 miljoner kronor.

Enligt Jan Werne har inte uppbrottet med Bredband2 påverkat fjolårets resultat ”i någon större utsträckning”.

– Det kommer att påverka resultatet framöver, säger han.

Hur kommenterar Jonas Birgersson det hela?
– Vi delar uppfattningen att man kan vara oense, med det är tråkigt att man måste påkalla skiljedom. Alla parter mår bäst om att lösa det i samförstånd, men det har inte varit möjligt.

Hur tror ni att det kommer att gå?
– Vår uppfattning är förstås att vi har rätt. Vi har en god chans att vinna.

IT24 har även sökt Daniel Krook och Jonas Birgersson för en kommentar, utan framgång.