Under en sjumånadersperiod har undersökningsföretaget Proposals sammanställt resultat från olika studier som har genomförts under tidigare lågkonjunkturerna.

– Vi själva funderar givetvis över vår egen situation, men det krävs erfarenheter från tidigare långkonjunkturer för att man ska kunna ta sig ur krisen på ett sunt sätt. Det går att lära sig mycket från historien, säger Henrik Larsson Broman, analytiker på Prosales.

Här ger Henrik Larsson en överblick på vad som skiljer vinnarna från förlorarna i en lågkonjunktur.

Vinnarna har framtidsinsikt
– De som jobbar långsiktigt har lättare att ta sig ur kriser. Det gäller att man har byggt upp en verksamhet som klarar av att kunna jobba utifrån olika scenarios. I slutet av varje högkonjunktur är det alltid någon som köper för mycket, för dyrt och som får problem när det vänder. Däremot har vinnarna en förmåga att göra troliga bedömningar av vad som kan komma att hända i framtiden och anpassar sina investeringar efter det.

Vinnarna bestämmer sig
– Det ligger på ett psykologiskt plan. Det gäller att sätta ner foten och bestämma sig för att man inte kommer att delta i det här. Oavsett om man ser att det är en tuff marknadssituation måste företagen mentalt besluta sig för att vi ska överleva det här. Om negativa attityder får fotfäste då har man ett stort problem, och det blir en nedåtgående spiral.

– Under den här perioden krävs det också att man har en ledare som träder fram, inger hopp och förmedlar en övertygelse av att man kommer att klara sig ur krisen. Ledarna måste på ett övertygat sätt inge trygghet.

Vinnarna har framgångstro
– Den faktor som avgör om man kommer att vinna är att man har en tro på att man är en vinnare. Det gäller att ha en övertygelse om att man kommer att lyckas och att det genomsyrar hela organisationen. Det gäller att vända det till en möjlighet och framtidstro. I dessa lägen är det viktigt att man öppet ventilerar frågor, men att det alltid präglas av en optimism.

Vinnarna är uthålliga och tänker långsiktigt
– En lågkonjunktur varar i genomsnitt i 11 månader. Många tror att en lågkonjunktur varar betydligt längre. Den längsta vi haft de senaste 50 åren varade i 16 månader och den kortaste bara 7 månader. Hur länge denna lågkonjunktur håller i sig återstår att se men det hjälper att tänka långsiktigt och att vara uthållig. Det gör vinnarna. De har byggt upp en kassa för sämre tider och ser bortom horisonten. De vet att vändningen kommer och tills dess gäller det att ha is i magen.

Vinnarna har mod och styrka
– Under lågkonjunkturer satsar vinnarna. När andra drar ner och gjorde besparingar behåller vinnarna sin strategi och ökar sina investeringar i marknadsföring och säljutveckling.

– Det finns studier som visar på att de som hade dragit ned och minskat sina investeringar bara hade en tillväxt på 19 procent. Dessutom hade de som satsat tagit betydligt större marknadsandelar än de som var mer försiktiga. Det var förlorarna som drog ner på investeringarna, förlorade kunder och blev passiva. När långkonjunkturen vänder kan man ta marknadsandelar.

Vinnarna sprider riskerna
– Företag som har en balanserad produktportfölj och säljer sina produkter på olika marknader och till olika målgrupper har en strategisk flexibilitet.

Vinnarna är kreativa och snabbfotade
– I lågkonjunkturer blir vi generellt mer kreativa. Det handlar om att överlevnadsinstinkten slår in. På toppen av en högkonjunktur är vi mer passiva lite ”fat and happy”. Det finns flera företag som exempelvis Google och Payex som har sitt ursprung i långkonjunkturen.

Vinnarna håller koll på omvärlden
– När konkurrenterna oroar sig för vad de ska göra passar vinnarna på att erövra sina konkurrenters kunder. Med lite omvärldsspaning kan man lätt hålla koll på vad som händer hos sina konkurrenter.

Vinnarna fokuserar på möjligheter
– Generellt sätt är människor mer problemorienterade, men i dessa tider behöver man fler människor som är möjlighetsorienterade.

Vinnarna fokuserar på kundvärde och inte pris
– I svårare tider förutsätter det att man kan visa sina kunder på hur man kan skapa värden. Det är inte priset som avgör utan det värde som man skapar för sin kund.