Efter flera dagars intensiv debatt har den finska riksdagen godkänt ett lagförslag som kallas Lex Nokia. Lagen har ibland jämförts med den svenska FRA-lagen som också granskar e-posttrafik.

Trots ett par avhopp från regeringskoalitionen röstades lagen i dag igenom med siffrorna 96–56. De gröna röstade emot lagförslaget. Däremot var 47 riksdagsledamöter frånvarande vid omröstningen. Det skriver Finska notisbyrån.

Bakgrunden till att mobiljätten vill undersöka de anställdas e-post är för att ledningen misstänker att företagshemligheter har läckt ut till konkurrenter.

Dagens godkännande innebär att från och med nu är det möjligt för Nokia att undersöka identifieringsuppgifterna för sina anställdas e-post. På detta sätt kan företaget ta reda på när och med vem anställda haft e-postkontakt med.

Många är kritiska till lagen. Det finns flera jurister som menar att Lex Nokia kränker de anställdas grundläggande rättigheter.

Ska arbetsgivare få läsa sina anställdas e-post?
Det är inte längre tillåtet att rösta.