Under 2009 tror analysföretaget IDC att den europeiska och nordiska marknaden kommer gå mer mot öppen källkod. Enligt analytikern Staffan Söderman sker utvecklingen främst inom de mogna delar inom öppen källkod, som exempelvis operativsystem och databaser.

– Den starka drivkraften bakom ökningen är att minska på sina kostnader och minska beroendet av de dominerande leverantörerna, förklarar Staffan Söderman.

De leverantörer som kommer att driva på hela utvecklingen, enligt Staffan Söderman är Novell, Redhat och Sun.

– Vi förutspår att open source-leverantörerna kommer att se en dubbelsiffrig tillväxt i år, vilket kan jämföras med en vikande marknad för hårdvaruleverantörerna, säger han.

Samtidigt kräver nya investeringar nya personalresurser, vilket kommer vara en barriär mot att genomföra förändringarna, menar Staffan Söderman.

Det hårda finansiella klimatet har fått fler företag att snegla mer mot öppen källkod. Både HP och Sun märker av ett tilltagande intresse för öppen källkodsbaserade lösningar.

Enligt Suns Sverigechef Stefan Alariksson finns det utrymme för att växa i år. Suns mjukvaruintäkter, där huvudbasen utgörs av öppen källkod, ökade med över 20 procent i år jämfört med fjolåret.

– Alldeles oaktat konjunkturen har vi länge sett att marknaden rör sig mot öppen källkod. Vi märker att fler företag ser över sin it-strategin och vill hitta nya sätt att sänka kostnaderna, säger Stefan Alariksson.

Förändringsbenägenheten är större i svårare tider.

– I kristider vill man hitta radikala förbättringar. Krisen är på något sätt innovationens moder och vi märker dagligen att våra kunder frågar mycket och gärna provar nya sätt att lösa sina utmaningar, säger Stefan Alariksson.

Är det fler än för ett år sedan som använder sig av öppen källkod?
– Vi har en stark tillväxt för alla våra öppna källkods-tillämpningar.

Även på HP märker Jonas Alstermark, chef för affärsområdet servrar och lagring på HP i Sverige, att ”siffrorna pekar mot att företagen satsar mer på öppen källkod”.

– Om man tittar över en tre till fyraårsperiod har öppen källkod ökat från cirka 10 procent till drygt 20 procent på x86 marknaden. I dag står öppen källkod totalt för 23 procent, varav Windows står för ungefär 67 procent, säger Jonas Alstermark.