Det talas om en markant förändring. Många återförsäljare har fått se sina kreditlimiter stramas åt. Andra har helt enkelt inte blivit försäkrade.

Fullt logiskt, tycker Magnus Lindgren, Sverigechef på Atradius. Kreditförsäkringsbolaget har blivit hårdare i sina bedömningar sedan finanskrisen tog vid.

– Ja, så är det absolut. Vi anpassar vår bedömning efter rådande förutsättningar. Det många luras av är att ett företag kan ha gått jättebra i fjol eller året innan, men har man ingen bra kapitalisering är det värt lite just nu, säger han.

En av branscherna som drabbats hårdast är elektronikhandeln.

– Det tog tvärnit i oktober. Sedan har det varit ett konstant minskande. Vad vi kan se är att konsumenterna framförallt köper mycket billigare. Man minskar sin konsumtion. Det är high end-produkter som lider mest.

Har ni dragit in många kundkreditlimiter?
– Det har helt klart skett både reduktioner av limiter och i vissa fall har vi även helt dragit in limiter.

Hur många inom retail har blivit av med sina limiter?
– I stort sett alla företag har fått minskade eller indragna limiter, men några exakta siffror kan vi tyvärr inte ge.

Konsekvensen kan bli att leverantörerna överväger att stoppa försäljning till bolag utan försäkring. Det eftersom deras fordringar står oförsäkrade om återförsäljaren får betalningssvårigheter.

I elektronikbranschen försäkrar Atradius i första hand leverantörer gentemot distributörer och återförsäljare. De hårdare kreditgränserna påverkar hela branschen, jämnt fördelat över olika områden, uppger Magnus Lindgren.

Kommer ni att minska ert engagemang i den här branschen?
– Så till vida att vi är tuffare i bedömningen av kreditlimiter är det korrekt. Däremot fortsätter vi med ökad intensitet vår service gentemot våra försäkringstagare när det gäller att skydda deras intäkter och hantera kreditrisker.

Fler konkurser är att vänta.

– Ja, det är tyvärr nästan helt säkert så att det kommer att bli så. Just i den här branschen är det klart att konkurserna kommer öka, men inte mer än i andra branscher.

De hårdare kraven får även konsekvenser för distributörerna. Dessa tvingas ta större risker när kreditförsäkringsbolagen inte vill säkra en affär eller delar av den. Många tar risken ändå. Annars drabbas försäljningen.

Alexis Spanos är Sverigechef för Euler Hermes kreditförsäkring. Han känner inte igen sig i den bild Magnus Lindgrens ger. Inte heller tycker han att man övergått till högsta försiktighet, som kunder hävdat.

Kraven är oförändrade, säger han.

– De kriterier som vi baserar vår kreditbedömning på är desamma. Bolagen som gör stora förluster har alltid svårt att få limiter. Skillnaden i dag jämfört med hur det var tidigare är att fler blöder. Vi har inte blivit hårdare. Däremot är det fler företag som har dålig ekonomi.

En förändring kan han trots allt se, och det gäller i frågor om information. Att försöka behålla en kreditlimit på fjolårets siffror håller inte.

– Det går inte att fatta kreditbeslut på gammal finansiell information. Om det är någon som tycker att vi blivit mer försiktiga får det stå för dem. Inom vissa segment inom elektronikbranschen förekommer nedgångar. Försäljningen har gått ner. Men vi ser inte det som en krisbransch. Det vill jag betona med emfas.