Någon tillförlitlig statistik hur många bärbara datorer som säljs till skolorna finns inte, eller hur stor marknaden är, men uppskattnings rör det sig om belopp för totalt fyra miljarder kronor.

Det var egentligen friskolorna som satte igång trenden med en erbjuda skolelever en egen bärbar dator. Det fanns olika skäl bakom de frikostiga erbjudanden, och i det sammanhanget ska man nog inte underskatta gratisdatorn som ett konkurrensmedel gentemot den kommunala skolan och ett sätt för att locka till sig elever.

Det är svårt att få fram någon klar statistisk på hur många elev-pc som säljs per år och hur stor marknaden är, annat än att försäljningen ökar mycket kraftigt och att den verkliga boomen väntas först nästa år.
Men andelen ökar snabbt och det finns många affärer på gång.

Stora friskolekoncerner som Bures Anew Learning, Academedia och John Bauer-gymnasiet har köpt in tusentals bärbara de senaste åren och ytterligare volymer är att vänta.
Bland annat har Nacka kommun gjort en storsatsning i fem högstadieskolor, där elever från och med sjunde klass fått egna bärbara datorer.

Naturligtvis handlar det om att friskolorna också använda sig av ny teknik i undervisningen samtidigt som personliga elevdatorer innebär en ren. Det beror på att kostnader för läromedel och datasalar minskar när eleverna kan använda sina datorer och söka information där de befinner sig.
Sedan ett år tillbaka driver Atea ett projekt kring skol-pc eller elev-pc.

-I det här fallet kanske namnet elev-pc det som bäst beskriver fenomenet som sådant, men samtidigt är det viktigt att använda ord och begrepp som alla förstår, säger Anders Örnberg, som är affärsprojektledare på Atea.

Han berättar att intresset för elev-pc har ökat kraftigt efter det att även den kommunala skolan börjat köpa datorer till sina elever för att kunna konkurrera med friskolorna.
Från att det tidigare var det i huvudsak bara var gymnasieskolan som erbjöd eleverna bärbara datorer, har i dag användningen gått ner i åldrarna så att även högstadieeleverna erbjuds en egen dator från det att de börjar i sjuan.

-Självklart är det här ett nytt affärsområde för oss, som givetvis inte sitter helt fel med tanke på konjunkturen. Naturligtvis sätter friskolornas frammarsch press på den kommunala skolan. Det gäller inte bara för locka till sig nya elever, utan man måste även visa på att man är öppen för att bedriva undervisning med modern teknik, säger Anders Örnberg.

-Sedan är också en rättvisefråga att den kommunala skolans elever ska ha samma möjligheter som friskolornas elever när det gäller tillgången modern teknik, tillägger han Anders Örnberg.

-Intresset för elev-pc har ökat starkt bara sedan förra sommaren, då vi startade vårt projekt. Samtidigt är det egentligen bara i sin linda och i ett uppbyggnadsläge. Den riktiga explosionen kommer vi inte att se förrän nästa år, säger Anders Örnberg.

Men han kan inte ange hur många elev-pc som sålts eller kommer att säljas den närmaste framtiden, annat än att ”det kommer att bli stort”.

-Det finns ungefär en miljon elever i landet och räknar man bort eleverna under högstadiet återstår omkring en halv miljon elever som målgrupp, säger han vidare.

Enligt David Larsson på analysföretaget IT Research så omfattade försäljningen av elev-pc omkring 20 procent av den totala försäljningen, eller omkring 200 000 pc 2008
Som systemintegratör tar Atea hand om hela konceptet som sådant och då ingår service, support och logistik så att köparna slipper bygga upp egna stora organisationer för detta.
Det finns några tillverkare som lyckats bra med att sälja bärbara datorer till skolorna och när det gäller traditionella bärbara datorer är Lenovo och HP de leverantörer som varit mest lyckosamma.

Däremot har Asus och Acer skatt sig ett starkt grepp om marknaden för minibärbara datorer som ökar i antal i och med att försäljningen kryper ner i åldrarna så att elever långt ner i grundskolan lockas till skolan med bärbara datorer i dag.

Marknaden för dator till skolorna fortsätter att öka lavinartat och nästa år väntas den riktiga boomen komma. Tidigare har det i stort sett bara varit friskolorna, framför allt på gymnasienivå, som lockat till sig elever i den starka konkurrens med gratis bärbara datorer som lockbeten.

Men nu har kommunala skolan har vaknat om än sent och har nu tagit upp kampen om eleverna med friskolorna genom att också erbjuda gratis datorer.

Därmed slås dörrarna upp mot en mångmiljardmarknad för kanalen.