Inte konstigt att tillverkarna och systemintegratörerna ser skolmarknaden som en lika lukrativ business och någonting som kan ta över efter tidigare säljframgången hem-pc.

Någon tillförlitlig statistik på hur mycket skolmarknaden är värd och hur mycket som säljs till skolorna i dag finns inte. Enligt IT Research gick omkring 20 procent av fjolårets totala pc-försäljning på cirka 2 miljoner pc, det vill säga 200 000 pc, till skolan.

Enligt uppskattning av Atea, som är en av flera aktörer på den snabbt växande och lukrativa marknaden finns det omkring en miljon skolelever i landet.

Om man bara räknar gymnasieskolan och högstadiet, som i dag är den mest intressanta målgruppen, rör det sig om en halv miljon skolelever och presumtiva kunder.

Att utrusta 500 000 elever med en bärbar dator under en treårsperiod skulle, med ett genomsnittspris per dator på cirka 8 000 kronor, kosta omkring fyra miljarder kronor.

Efter det räknar Atea med en förnyelsegrad som motsvarar cirka 1,5 miljarder kronor per år. Även med större prispress på datorer kommer totalvärde att bestå eftersom det blir mer och mer intressant att utrusta allt yngre elever med pc.

Till skillnad mot friskolekoncernerna har de kommunala skolorna inte lika stor procentandel bärbara datorer. Av landets totalt cirka 400 000 gymnasieelever går omkring 20 procent, cirka 72 000 elever, i friskolor. I stort sett samtliga friskoleelver har i dag en bärbar dator via skolan.

Men den kommunala skolan kommer stort och de närmaste åren väntas en det ske en explosion när det gäller att förse eleverna med bärbara datorer.

Ta till exempel lilla Falkenberg, där det bara i grundskolan finns 1 500 elever med bärbara datorer.
Marknaden är enorm och det känner aktörerna till.

Stor potential
Av landets omkring en miljon skolelever är minst hälften, 500 000, elever på högstadiet och i gymnasieskolan. Inom den gruppen är så gott som samliga intressanta för elev-pc.

Med ett genomsnittspris på 8 000 kronor per dator och elev innebär det en marknad på omkring fyra miljarder kronor under en treårperiod. Därefter följer en utbytestakt på omkring 1,5 miljarder kronor årligen