I ett mejl som skickats till Allteles kunder skriver vd:n Ola Norberg om bolagets policy när det gäller Ipred.

I likhet med Bahnhof väljer företaget att i första hand följa lag 2003:389 och inte den nya lagen.

"Bakgrunden är att vi, AllTele, anser det vara helt orimligt att spara och lämna ut kunduppgifter som vi enligt Lag 2003:389
om elektronisk kommunikation är skyldiga att löpande radera. Att då följa Ipred-lagen innebär att vi då tvingas bryta mot
svensk lagstiftning", skriver Ola Norberg i mejlet.

När det gäller barnpornografibrott och annan brottslighet kommer företaget fortsatt att hjälpa polisens utredningar.

Företaget har också valt att ingå i operatörssamarbetet Integrity som verkar för att en bibehållanden hög och garanterad integritet för operatörers kunder.