I dag nyttjar cirka 700 000 svenskar mobilt bredband. De flesta användare kommer endast upp till ett par megabit per sekund. Trots det fortsätter mobiloperatörerna med att erbjuda hastigheter upptill 7,2 mbit/s i sina reklamkampanjer.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder nu Telia, Tele2 och Tre att fortsätta med sina kampanjer. Bryter de mot förbudet riskeras de vite på en halv miljon kronor.

Mobiloperatören Tres kommunikationschef Erik Hörnfeldt bekräftar att de har mottagit förläggandet.

– De vill att vi ska acceptera förbudet, men vi ska titta på det. Vi har en bra dialog med konsumentverket, säger han.

Erik Hörnfeldt säger att Tre inte delar KOs uppfattning utan menar att det är en branschpraxis, där en teoretisk hastighet marknadsförs.

– Det bästa är alltid om aktörerna på marknaden kan komma överens och vi pratar med varandra om det här.

Telia uppger till Ekot att de redan har ändrat sin reklam.

De tre företagen har tre veckor på sig att godkänna föreläggandet, annars tar KO ärendet vidare till Marknadsdomstolen.

Tre har ingen avsikt att stoppa sin bredbandsreklam före det har fattats ett formellt beslut.

– Vi kommer att fortsätta med reklamen tillsvidare, säger Erik Hörnfeldt.

Även Tele2s marknads- och försäljningschef Thomas Ekman säger till it24 att de kommer att rätta sig efter KOs beslut.

– Det har varit en lång process mellan operatörerna och myndigheterna. Folk frågar efter hastigheter, men nu ändrar vi oss, säger Thomas Ekman.

KOs beslut beräknas träda kraft den 25 maj.