De varumärkesinnehavare som gör anspråk på att ta över en redan registrerad .se-domän, kan vända sig till IIS för att få saken prövad i ett alternativt tvistlösningsförfarande.

Och det kan löna sig. En genomgång av de tvister som IIS tagit hand om under 2009 och 2008 visar att det är ungefär fyra femtedelar som gett beslutet att domännamnet ska överföras till den som gjort anspråk på det, det vill säga till den som innehar varumärket.

Enligt Maria Ekelund på IIS finns det inga hinder att registrera ett ledigt domännamn. Prövningen sker först i efterhand, i de fall där någon annan gör anspråk på domännamnet.

I fallet med Googlephone.se, där Ulf Pettersson tvingades lämna över domänen till Google, så hävdar Google att de har rätt till alla dommännamn som börjar med bokstäverna Google.

Vad har ett företag rätt till egentligen?
– Det beror på hur varumärket är skyddat. Det finns exempel på motsatsen också, där stora varumärken inte har fått rätten till domännamnet, säger Maria Ekelund.

Hon tar som exempel domännamnet abbarena.se. När ABB i Västerås sedan byggde en idrottsarena och ville ha rättigheterna till namnet så lyckades de inte.

För att namnet ska lämnas över till det företag som anser sig ha rätt till det måste några kriterier vara uppfyllda.

– Du ska ha en rättighet i Sverige, det vill säga att du ska ha till exempel ett varumärke, eller en firma, så att du kan göra anspråk på att ha bättre rätt till det här domännamnet, förklarar Iis chefsjurist Elisabeth Ekstrand.

Utöver rättighet till varumärket ska det dessutom finnas ett berättigat intresse från den som gör anmälan.

Den som innehar domännamnet måste även ha handlat i ond tro vid registreringen eller när denne använt domännamnet. Det kan vara att personen har känt till varumärket då domännamnet registrerades eller att det har registrerats med syfte att säljas vidare. 

Elisabeth Ekstrand exemplifierar med Googlephone-tvisten.
– Det handlar om att man varit medveten om att till exempel Google har varumärket på gång. Det kan vara, i det här fallet, att innehavaren har ansökt om Googlephone för att hindra Google från att kunna använda den, eller för att störa dess affärsverksamhet.

Om Iis kommer till beslutet att domänen ska lämnas över, så görs det automatiskt via Iis. 

– Det som kan hindra det är om det inkommer en stämningsansökan till tingsträtten, säger Elisabeth Ekstrand.

De pengar som domäninnehavaren har lagt ut betalas inte tillbaka.