- Vårt största problem är att vi har svårt att rekrytera kompetent personal i Kalmar eftersom marknaden där inte är speciellt lättrörlig, säger Mats Lindblom, vd på Meridium.

För närvarande har bolaget ett behov av att anställa tre, fyra projektledare och erfarna systemutvecklare inom Dotnet.

Under 2008 ökade det Kalmarbaserade bolaget intäkterna 35 procent med bibehållen god lönsamhet. Samtidigt har bolagets produktverksamhet knoppats av i en egen verksamhet för att få bättre växtkraft.

Innan Meridium köptes ut av personalen i Kalmar 2002 fanns bolaget på flera platser i landet och ingick i Frontec-koncernen, som senare blev Acando.

- Vi är ett it-konsulbolag som jobbar med Microsoftrelaterad systemutveckling, bland annat med att göra e-tjänster till offentlig sektor, säger Mats Lindblom.

- Vårt motto är att vi ska e-tjänster ska vara på användarnas villkor. Meridium kommer från teknikhållet men kombinerar teknik men användarvänlighet och tillgänglighet. Det vi ser som vår konkurrensfördel är att många teknikföretag, som är våra konkurrenter, har brister inom just användarvänlighet och tillgänglighet.

Under 2008 omsatte Meridium 15,6 miljoner kronor med en marginal på 17 procent beräknat på resultatet efter finansnetto. Under samma period omsatte produktverksamheten 3,5 miljoner kronor på 13 procent beräknat på resultatet efter finansnetto.

Från och med 2008 har produktverksamheten i Meridium lagts i ett eget bolag för att skapa en struktur för att kunna lyckas med två saker samtidigt.

Produktdelen jobbar med utveckling av, framför allt, moduler till episerver och Sharepoint, som säljs genom partnernätverk i hela världen.

Bland produkterna som företaget erbjuder finns bland andra bildhanteringsverktyget Imagevault, verksamhetsledningssystemet Processmap och den nyligen lanserade Sitevalidator, som är ett verktyg för att öka tillgängligheten på webbplatser.

- Tillgänglighet är vårt främsta expertområde inom konsultverksamheten och Sitevalidator är ett bra verktyg för att öka tillgängligheten på webbplatser, säger Mats Lindblom.

Han och bolaget har starka förväntningar på produktdelen i framtiden.

- Ja, vi tror att den ska kunna omsätta lika mycket som konsultdelen inom en snar framtid. Det är i alla fall vår målsättning.

I dag svarar den delen för omkring 20 procent av verksamheten, säger Mats Lindblom.

På frågan vad det beror på att Meridium går bra och växer mitt under finanskrisen, svarar han:

- Det beror på att vi säljer paketerade lösningar som är enkla för kunderna att förstå. Vi säljer inte bara timmar utan kunden vet vad han betalar för. Det finns inga dolda kostnader och risker förknippade med våra lösningar. Det är det som jag tror är en av nycklarna bakom vår framgång, säger han och tillägger:

- En annan framgångsfaktor är vi investerar i och jobbar med aktiv kundvård. Vi har en metod för hur vi ska underhålla och vidareutveckla våra kunder. Det är bättre att jobba långsiktigt med kunderna än att hoppa runt och göra ett jobb i taget per kund, säger Mats Lindblom.

Trots att Meridium har svårighet med att rekrytera kompetens på en ort som Kalmar, så har företaget inga aktuella planer på att växa vidare på någon annan ort.

- Vi har just nu inget behov av att finnas någon annanstans än i Kalmar, men det behöver inte betyda att det kan ändras i framtiden. Just nu ser vi Kalmar som en bra bas för tillväxt, säger han.

Trots att Meridiums stora problem hänger samman med svårigheterna att rekrytera kompetens i Kalmar så ser han inte att alternativen inte speciellt tilltalande.

- Det är en stor investering att öppna kontor i, exempelvis, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ur rekryteringssynpunkt är de marknaderna i stället för lättrörliga, vilket bidrar till att vi tänker fortsätta att växa och konsolidera oss i Kalmar, där vi fokuserar på effektivisering, säger Mats Lindblom.

Hur ser marknaden ut just nu och hur kommer det att utvecklas resten av året?
- Både omsättning och tillväxt har varit god under första kvartalet i år då vi ökade omsättningen med 25 procent. Vi har också konsultdelen fullbelagd hela året ut.

Hur ser Meridium ut om fem år?

- Då har vi troligtvis tredubblat omsättningen med en bibehållen resultatmarginal på runt 20 procent.

Hur ser marknaden ut för er just nu hur ser det ut fortsatt under året?
- Både omsättning och tillväxt ser bra ut under årets första kvartal, då vi höjde omsättningen med 25 procent.

Meridium har också uppmärksammats genom olika pris?

- Ja det stämmer, vi fick Veckans Affärers pris som Superföretag 2008 samtidigt som vi utsågs till Gasellföretag av Dagens Industri. Det känns jättestimulerande och som ett bevis på att vi gör rätt saker. Priserna ger också bra uppmärksamhet i jakten på att hitta ny personal och kompens.

Vad har ni för typ av kunder har bolaget?

- Vi jobbar mycket mot offentlig sektor, men även mot privata företag som Skanska, Boliden och Ericsson. På produktsidan gör vi affärer med bland annat FN och Fifa.