Exait jobbar med att hjälpa företag hur de bättre ska kunna utnyttja energieffektiv it i verksamheten. Enligt vd:n Tobias Mård var intresset för frågorna som störst för ett år sedan. Sedan kom krisen. Och konjunktursvackan drog inte bara ner ekonomin, utan även ner intresset för grön it.

– Det hamnar lite i skymundan, i alla fall den andra sidan av grön it. Den kostnadsbesparande delen är fortfaranden intressant, men att vi också gör något för miljön har väl kommit lite i skymundan i takt med att lågkonjunkturen har förvärrats, säger han.

Men det minskande intresset är inget som hindrar Exait från att planera expansion.

– Om man inte har hundra procent av en marknad kan man växa även i en lågkonjunktur, säger Tobias Mård.

De har anställt tre medarbetare under våren med uppgiften att bearbeta marknaden, och planerar att anställa fler. I Stockholm vill de öka styrkan från tio till 15 personer innan året är slut
.
Ett första steg är att fördubbla omsättningen i Stockholm på två år.
– Vi har för avsikt att även tillhandahålla tjänster internationellt, och då tänker vi att vi vill följa de svenska kunderna ut i världen . Vi gör det bland annat i dag med ett SSAB-bolag, säger Tobias Mård.

Vad har ni för strategi för att lyckas?

– Det är att visa på att en investering kan betala av sig innevarande år, att vara konkreta och tydliga.

Den totala omsättningen på 110 miljoner vill de fördubbla fram till 2015.
– I en lågkonjunktur så väljer många kunder att se över vilka leverantörer de jobbar med för att se över sina kostnader. Man har större fokus att jobba med leverantörer som kan vara konkreta och visa på lösningar som bibehåller funktionaliteten och sänker kostnaderna. Det är ett bra tillfälle att försöka växa nu.

Fakta

Virtualisera servermiljön.

Se över de arbetsstationer ni har och byt ut dem mot tunna klienter.

Inför system för webbkonferenser för att minimera resor.