Under 2008 och första halvåret 2009 vidtog Qurius flera omstruktureringsåtgärder. Men effekterna visar sig otillräckliga för att rationalisera verksamheten i det rådande ekonomiska klimatet.

Nu meddelar det holländska moderbolaget att den svenska verksamheten ska upphöra. Detta framgår i ett pressmeddelande.

Den svenska verksamheten har kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg och sammanlagt påverkas 78 anställda.

– Även om vi har varit framgångsrika med att minska våra kostnader, blev full rationalisering allt svårare i den nuvarande ekonomiska nedgången. Som en följd av detta anses ytterligare investeringar inte längre vara lämpliga, säger vd:n Fred Hermans, i en skriftlig kommentar.

It24 har pratat med Qurius Swedens servicechef Mattias Kjörk och han förmedlar att all kommunikation idagsläget hanteras av moderbolaget.

I början på maj upphörde även konsultföretagets danska verksamheten och sex personer tvingades gå.

Där det är möjligt kommer pågående kunduppdrag att övertas av andra Qurius verksamhet.