Nu är det klart vilka som får ramavtal med myndigheter, kommuner och landsting i Kammarkollegiets stora ramavtalsupphandling Dante, i delområdet gällande telefoni och kommunikationsutrustning.

Det visar sig att alla leverantörer som ursprungligen fick tilldelningsbeslut har skrivit ramavtal med Kammarkollegiet – trots att åtta av nio leverantörer lämnade felaktiga uppgifter i sina anbud.

– Vi är riktigt upprörda, men det är avgjort av domstolen, vi har gjort allt vad vi har kunnat, säger Kammarkollegiets avtalsjurist Hans Sundström.

Det var den 11 mars i år som det första tilldelningsbeslutet kom. De nio leverantörerna som fick skriva avtal var TDC, Stjärnafyrkant, Dustin, Addicom, Teliasonera, Electra, Atea, Portal och Direktronik.

Efter att tilldelningsbeslutet var färdigt genomförde Kammarkollegiet som vanligt en debriefing. Där framkom att alla företag utom Atea hade uppgett att de kunde leverera telefoner fria från tillsatta flamskyddsmedel och bly, vilket gav Atea lägre poäng på miljöområdet.

– Atea sade de att enda skälet till att de hade fått lägre poäng var för att de hade svarat ärligt och alla andra har kommit med felaktiga uppgifter, säger Hans Sundström.

När Kammarkollegiet själva kontaktade tillverkarna visade det sig att varken Nokia eller Cisco sade sig kunna leverera giftfria produkter förrän tidigast i slutet av 2009.

– Det betydde ju att de anbudsgivarna andra hade lämnat falska uppgifter. Det är ingen liten sak i vår verksamhet att en leverantör kommer med felaktiga uppgifter till oss, säger Hans Sundström.

Kammarkollegiet valde att avbryta upphandlingen, och planerade att göra om den från början. Men TDC, ett av de företag som från början fått tilldelningsbeslut, valde att processa vidare.

De överklagade beslutet om att avbryta och saken togs upp i Länsrätten. Kammarkollegiet tyckte att de hade rätt att avbryta upphandlingen på grund av de felaktiga uppgifterna som lämnats i anbuden. Men Länsrätten valde att borste från deras invändningar och upphävde avbrytandebeslutet.

– Det betyder att vi ska rulla tillbaka upphandlingen till det moment där vi slutade, säger Hans Sundström.

Upphandlingen gick tillbaka till läget där tilldelningsbeslutet till de nio leverantörerna lämnades. Kammarkollegiet valde att inte överklaga, utan istället skriva avtal med leverantörerna, för att inte förvaltningen skulle stå utan telefoner och kommunkationsutrustning.

Hans Sundström är dock inte helt nöjd med domen.

– Vi är riktigt upprörda. Men när vi bedömer att vi ska avbryta, och en domstol säger att det inte är riktigt. Då är det avgjort. Vi har gjort allt vad vi har kunnat, säger han.

För att understryka hur vikigt Kammarkollegiet tycker att det är har Kammarkollegiets generaldirektör, Claes Ljungh, skickat ut ett brev till alla leverantörer som uppgav felaktiga uppgifter. Där skriver Claes Ljungh bland annat:

”Kammarkollegiet, som ser mycket allvarligt på det inträffade, kommer i den fortsatta processen beträffande det aktuella ramavtalet – men självklart även när det gäller framtida ramavtal – ta steg för att säkerställa att sakuppgifterna i ramavtal och efterföljande kontrakt är korrekta och att leverantörerna lever upp till sina åtaganden.”

Hans Sundström menar att Kammarkollegiet försöker verka för högre miljökrav, genom att sätta press som en stor upphandlare.

– Men då måste ju tillverkarna och leverantörerna svara ärligt för annars faller ju vår strategi. Det funkar inte om nästan alla lämnar felaktiga uppgifter till oss.

Atea har precis skrivit på avtalet, som gäller alla statliga myndigheter, 217 kommuner och 18 landsting. Försäljningschefen Anders Lundgren är nöjd med att de med gott samvete kan leverera telefoner och nätverksprodukter ur hela sitt sortiment.

– Vi har ju ett heltäckande anbud där vi kan sälja alla de produkter som vi har med i vårt ramavtal utan några som helst funderingar på om vi begår ett avtalsbrott. Det är en jättestor grej för oss att som enda part känna att vi har gjort rätt, säger Anders Lundgren.

Han ställer sig tveksam till om de andra leverantörerna kan leva upp till att leverera giftfria telefoner och nätverksprodukter.

– Det finns ju produkter på markanden som inte har miljögifter i sig, så de andra leverantörerna kan ju välja att inte sälja något annat än dem. Men om de i någon mån säljer produkter som innehåller miljögifter, då blir det en utmaning, säger han och fortsätter:

– Om det är så att alla leverantörer fortsätter att sälja produkter med gift i, så hoppas jag att Kammarkollegiet tar sitt ansvar.

Joakim Hargin är affärsområdeschef på TDC. Han håller inte med om att de lämnat felaktiga uppgifter vad gäller miljöfrågorna i anbudet.

– Vi upplever att vi uppfyller dem i tillräcklig utsträckning, det är den uppgiften vi har fått från våra underleverantörer, säger han.