Mellan januari och juli i år gick 201 it-bolag i konkurs. Det visar ny statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Under samma period förra året hade 116 företag gått samma öde till mötes.

It-branschen är därmed en av de branscher där konkursökningen är som störst, efter metallindustrin och transportbranschen. Totalt sett är konkursökningen i Sverige 47 procent.

- Det skedde en ordentlig utslagning i it-branschen för ett par år sedan, därefter var det ganska få konkurser i branschen. Så den här ökningen sker från låga nivåer, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

- Samtidigt är det många företag i dag som håller i kostnaderna och är försiktiga med att använda externa konsulter, och det drabbar naturligtvis it-konsulterna. De stora bolagen ser vi drar ner på folk medan en del mindre går i konkurs.

De it-bolag som går i konkurs har emellertid haft problem under en längre tid, säger Roland Sigbladh.

- De har haft det knepigt även under högkonjunkturen.

Frågan som många ställer sig inför hösten är om botten är nådd nu och om vinden vänder. Mycket tyder på det. Enligt UC avtar konkursvågen i Sverige nu. Under juli månad minskade till exempel ökningstakten rejält jämfört med i juni.

Roland Sigbladh säger att det är för tidigt att blåsa faran över, men han ser positiva signaler, också för it-branschen.

- Det finns mycket som talar för att det vänder. Vi har sett en hel del positiva delårsrapporter, börsen har gått upp kraftigt i år och industrin har en bättre orderingång.

- Det är faktorer som gynnar it-branschen.

Enligt UC:s konkursstatistik skedde de flesta av it-konkurserna inom kategorin dataprogrammering, som innefattar utveckling av program, hemsidor och programmering. Därefter följer datakonsultverksamhet och specialiserad butikshandel med datorer, program och data- och tv-spel.