När det gäller pc-försäljningen är det mycket som kretsat runt de små netbook-datorerna de senaste månaderna.

Det finns fog för det. Vesa Paldanius, analytiker på analysföretaget GfK, som mäter försäljningen i det svenska återförsäljarledet, uppskattar att nästan 25 procent av all pc-försäljning på konsumentmarknaden numera består av netbooks.

- Mellan 17 000 och 19 000 netbooks såldes till konsument per månad i maj och juni, säger han.

Paldanius berättar vidare att det visserligen kan skönjas en viss nedgång i juni jämfört med maj, men det ska man inte tolka som att den uppåtgående trenden är bruten.

- Nej, det har mer att göra med att juni är en sommarmånad, folk har semester och marknaden blir mindre aktiv.

Vilka är de viktigaste förklaringarna till att netbooks blivit så populära?
- Det är mobila datorer som äntligen har blivit riktigt mobila, dessutom är de billiga. Men jag tror att det också finns ”mjuka” faktorer som spelar in: Det är många fler användare som diskuterar formen och designen i dag.

Vesa Paldanius fortsätter:
- Och när det gäller netbooks har det kommit in betydligt fler valmöjligheter, då fler leverantörer ger sig in på banan.

Finns det någon särskild kategori återförsäljare som är vinnare i den här utvecklingen?

- Nej, jag tror att alla återförsäljare är framgångsrika inom det här området. Dock kan man konstatera att telekombutikerna som också blir en del av marknaden tack vare de här datorerna.

Om du får gissa, hur stor tror du försäljningen av netbooks är nästa år vid den här tiden?
- Det är en bra gissningslek. Netbook är ett lite flytande begrepp, men klart är att de mindre datorerna är här för att stanna, och jag tror inte att marknadsandelen kommer att stanna vid 20 procent utan att den ligger något högre.

Analysföretaget GfK mäter försäljningen i den svenska återförsäljarkanalen. Om man kollar på den totala försäljningen, det vill säga både till konsument och företag, kan man konstatera att den stora trenden, där bärbara datorer vinner mark på de stationäras bekostnad håller i sig – med oförminskad styrka. På ett år har försäljningen av bärbara datorer gått upp med 45 procent och landade i juni på drygt 91 000 datorer. Under samma period har försäljningen av desktop minskat med tre procent och landar på knappt 10 000 enheter.

Samtidigt blir de bärbara datorerna billigare och billigare. I juni 2008 kostade en bärbar dator 7367 kronor i snitt om man slår ihop konsument- och företagsförsäljningen. Samma månad i år var den siffran 6210 kronor. Det är alltså en nedgång på ett år med nästan 17 procent. Detta kan till viss del förklaras av ovan nämnda jättetrend – att de billigare netbooks tar en allt större del av den totala kakan – men det är inte hela förklaringen.
- Nu finns det även vanliga bärbara datorer i prisklassen under 5000 kronor, säger Vesa Paldanius.

Om man då ser till den här utvecklingen att det säljs så väldigt många bärbara datorer och att försäljningen av stationära backat under en längre tid – kommer det överhuvudtaget att finnas några stationära datorer i framtiden?

- I närframtid kommer det fortsatt att finnas stationära datorer. Det finns ett behov, inom till exempel gaming, men även när det gäller hemmaservrar som används som hubbar och lagringscentra mellan familjens notebooks och mediaapparater.