Den nya IDC-rapporten pekar på en årlig ökning av den svenska outsourcingmarknaden på 5,2 procent fram till 2013.

Förra året omsattes 21,1 miljarder kronor, 2013 väntas omsättningen ligga på 27,2 miljarder kronor.

Den årliga ökningen framöver på 5,2 procent är en viss nedgång jämfört med förra året då tillväxten var 6,1 procent - skälet är framför allt prispressen - men det går ändå inte att jämföra med andra branscher inom it-industrin, säger Nils Molin, vd på IDC.

- Outsourcing blir mer attraktivt i lågkonjunkturer. Vad man kan märka nu är att bevisbördan har vänt lite. Tidigare har företagen frågat sig: ”Varför ska jag outsourca?” Nu när det måste sparas måste de svara på frågan: ”Varför ska jag inte outsourca?”

- Med vår stora exportindustri är Sverige ett av de länder i Norden som är mest utsatt för den ekonomiska nedgången. Men nedgången innebär också att många företag tittar seriöst på outsourcingalternativet.