Varför besökte Tobias Billström just Know IT?
- Han var på besök i Sundsvall och ville träffa ett tjänsteföretag, vi har ett kontor där med 80 medarbetare och var naturligtvis intresserade.

- Tobias Billström pratade om en parlamentarisk utredning som ska titta på arbetskraftsinvandringen. 14 procent av våra 1200 medarbetare är av utländsk härkomst och för oss är alla åtgärder som underlättar rekrytering bra.

Vilka frågor passade du på att ta upp?
- Vi konkurrerar i dag med lågprisalternativ och får vi bättre möjligheter kan vi till och med flytta tillbaka jobb från lågkostnadsländer. Men då krävs mindre debitering från statsmakterna.

Är det sänkta arbetsgivaravgifter, då?

- Jag tycker att regeringen ska fundera på ett generellt plan över tjänstenäringarna, till exempel arbetsgivaravgiften. Den ska naturligtvis inte sänkas med 30 procent, men om man trimmar systemen lite grann så kan det ge oss möjlighet att plocka tillbaka jobb från lågkostnadsländerna.

- I dag ser vi ju hur till och med statliga myndigheter "offshorar" stora delar av sin it-verksamhet. Kan vi behålla jobben i Sverige gynnar det alla.

Fick du någon respons?
- Han lyssnade intresserat. Men i slutänden är det väl inte han utan finansministern som bestämmer.

Har ni själv några uppdrag i lågkostnadsländer?

- Ja, vi har en verksamhet i Estland.