Nedstängningen kommer som en del i pågående kostnadsbesparingar på Capgemini. Bolaget arbetar sedan en tid tillbaka med att krympa verksamheten till orter med en "viktig roll i företagets långsiktiga strategi", som det heter i pressmeddelandet.

I den planen finns alltså ingen plats för Luleåkontoret, som nu ska stängas ned. Samtliga 44 medarbetare på orten har varslats om uppsägning, meddelar Capgemini.

– Capgeminis strategi är att ha kontor på de orter som har en stark kundbas och därmed en central del i företagets långsiktiga arbete. I Luleå har vi inte det utan våra medarbetare arbetar huvudsakligen med kunder som finns på annan ort. För att bli mer kostnadseffektiva och kunna skapa ännu mer värde för våra kunder koncentrerar vi vår verksamhet, lyder kommentaren från vd Jan-Erik Karlsson.

Konsulterna på Luleåkontoret arbetade i huvudsak inom telekomsektorn och enbart med kunder på annan ort. Enligt Capgeminis personalchef Elisabet Zorn Wretinge har verksamheten på orten gått med förlust under en tid.

– Anledningen till att vi har tagit beslutet är att vi saknar en lokal kundbas, vi behöver säkra vår framtida lönsamhet, säger hon.

Blir det ytterligare nedskärningar framöver?

– Inte som vi kan se i dagsläget. Men det här är saker man ständigt måste parera. Vi måste hela tiden anpassa verksamheten efter de förutsättningar som råder, säger Elisabet Zorn Wretinge till It24.

Capgemini har totalt 1200 anställda i Sverige, fördelade på kontor i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Västerås, Malmö, Karlskrona och i Växjö.

Under våren 2009 stängde bolaget sina kontor i Linköping och Kalmar, även det som en del i kostnadsbesparingarna. Personalstyrkan hade redan då minskat med ett femtiotal sedan årsskiftet.

I en intervju med It24 i juni varnade vd Jan-Erik Karlsson för att krisen ännu inte slagit mot Capgemini fullt ut.

– Vi ligger sent i konjunkturen så jag tror att vi har det värsta framför oss, kanske nästa kvartal. Vi ligger med minst sex månaders eftersläpning i konjunkturen, sa han då.