Det är femte året i följd som det sker. Hittills har ett femtiotal personer börjat eller gått igenom företagets tidigare traineeprogram.

Syftet är att komplettera rekryteringen av erfarna konsulter med yngre, talangfulla akademiker.

–Vi ser ingen anledning att sluta med traineeprogrammet, snarare tvärtom. Vi är mycket nöjda med de som gått igenom programmet, som vi ser som en viktig rekryteringskanal för oss som företag, säger Fredrik Sidmar, konsult och ansvarig för Connectas traineeprogram.

Han ser företagets treåriga traineeprogram som en långsiktig satsning. När de sist antagna är klara är hans förhoppning att konjunkturen ska se helt annorlunda ut.

–För oss är traineeprogrammet ett viktigt komplement mot övriga rekryteringskanaler, som är mer fokuserade på litet mer erfarna konsulter, säger Fredrik Sidmar.

Under de fyra år som Connecta kört sitt traineeprogram har företaget antagit i genomsnitt mellan 10 och 15 personer per år, totalt ett 50-tal.

Programmet, som löper över tre år, innebär kunduppdrag kombinerat med löpande utbildningar i gruppdynamik, ledarskap och konsultverktyg. Erfarna konsulter både från företagsledning och konsultorganisationer agerar handledare.

–Det här är ett bra sätt att ta in nya personer i företaget. När de är klara med utbildningen har de fått en helt annan bredd och förståelse för verksamheten är vad de som rekryteras specifikt har, säger Fredrik Sidmar.