Uppgifterna kommer från branschföreningen Dataspelsbranschen, som varje år sammanställer ett svenskt spelutvecklarindex.

Årets upplaga, som presenterades igår vid ett seminarium anordnat av Dataspelsbranschen, bygger på årsredovisningar från 104 svenska bolag och bjuder på idel kul läsning:

Antalet bolag har ökat med 14 procent sedan 2007.

Hela branschens omsättningen låg på cirka 1,2 miljarder, en ökning med 21 procent.

Antalet anställda i branschen var drygt 1350, en ökning med 17 procent.

– Det är väldigt fina siffror och branschen drabbades inte alls av lågkonjunkturen förra året. Det kommer vi däremot märka av i år, det är en eftersläpning, säger Per Strömbäck, talesman för Dataspelsbranschen.

Undersökningen visar att de mindre bolagen dominerar. Ungefär åtta av tio företag har mindre än tio anställda. Mer än fem av tio har tre eller färre anställda.

– Vi ser en ganska tydlig utveckling med nya segment som växer snabbt. Det handlar om företag som gör mobilspel, reklamspel och spel till sociala nätverk. Dessutom finns det en hel del intressanta underleverantörer till spelutvecklarna, fortsätter Per Strömbäck.

– Det är en väldigt intressant nisch där vi sett flera svenska företag växa snabbt. På många sätt är det en mer intressant marknad än att vara spelutvecklare. Utvecklarna har kanske fem-sex förlag de kan sälja sina tjänster till, det ger en dålig förhandlingsposition. De som gör mjukvara till utvecklarna har minst hundra gånger fler potentiella kunder, säger han.

Trots att de små bolagen är flest dominerar de stora utvecklarna både i personal och omsättning: 2008 stod de fem största för drygt hälften av sysselsättningen och 64 procent av omsättningen. En siffra som antas ha förändrats rejält efter Grins konkurs (Grin var branschens näst största arbetsgivare med 194 anställda förra året, nu finns inte företaget kvar) och de stora neddragningarna på Avalanche.

Resultatet för industrin sett till hela året landade på minus 180 miljoner, en inte särskilt imponerande siffra som ändå har sin förklaring.

– En stor del av de siffrorna beror på att Digital illusions, som ägs av EA, och Massive, som ägs av Ubisoft, redovisade stora förluster. Det kan ha berott på att ägarna av olika skäl ville redovisa förluster just i Sverige, säger Per Strömbäck.

En annan orsak är, enligt Dataspelsbranschen, att de många nya bolag som tillkommit nästan samtliga saknat intäkter i väntan på att deras första spel ska publiceras.

Även intressanta siffror om Sverige i jämförelse med omvärlden presenteras i rapporten. Sverige är Nordens största spelutvecklare, men Finland på en andraplats. Sedan är det ett långt hopp ner till Norge, Danmark och Island. Räknar man Norden som en region - vilket man enligt Strömbäck gör i spelvärlden - finns det fler spelutvecklare här än i Frankrike eller Tyskland.

– Sett till omsättning och sysselsättning i förhållande till folkmängden är Sverige ett av världens fem, kanske tre, viktigaste spelnationer.

En sak har dock inte branschen alls lyckats med. Mellan 2006 och 2008 minskade andelen kvinnor från 15 till 10 procent.