Upphandlingen omfattar mer än 700 statliga myndigheter, landsting och kommuner och är uppdelad i fyra delar. Upphandlingen är en av de största som gjorts inom offentlig sektor någonsin.

– Det här möjliggör en effektivisering av offentlig sektors it-verksamhet som helt ligger inom E-delegationens plan för effektivisering av offentlig sektor, säger Per-Erik Andersson, projektledare för upphandlingen Drifttjänster 2010 på Kammarkollegiet.

Det här är första gången offentlig sektor gör en ramavtalsupphandling av drifttjänster med denna omfattning. Bakgrunden är ett förändrat behov där man lämnar den tidigare modellen med att köpa och äga till att hyra it-funktioner.

– Syftet med det är att myndigheterna ska kunna koncentrera sig på kärnverksamheten liksom att man ska ha lättare att kravställa it-driften när den finns externt, säger Per-Erik Andersson.

Driftstjänster 2010 löper i fyra parallella spår. Kammarkollegiet går ut med en ansökningsinbjudan i vilken leverantörerna får ansöka om att vara med i den selektiva upphandlingen. Det är en kvalificeringsfas och de leverantörer som blir utvalda får gå vidare med ett förfrågningsunderlag.

Totalt sett är upphandlingen värd 11,6 miljarder kronor under en sjuårsperiod, det vill säga fem år plus förlängning i ytterligare två år. Bara de första fem år ligger värdet på cirka 7,6 miljarder kronor. I upphandlingen ingår samtliga statliga myndigheter, 19 av 21 landsting och 234 av 290 svenska kommuner.

Upphandlingen är uppdelad i fyra delområden.

1. Drifttjänster 2010 Helhetsdrift, vilket är det som oftast benämns full outsourcing.

2. Drifttjänster 2010 Hosting, som är drift hos leverantör och som består av server, lagring och nätverk.

3. Drifttjänster 2010, På-platsdrift, och där driften sker hos kund av extern leverantör.

4. Drifttjänster 2010, som är användarnära funktioner och drift av arbetsplatser.