I spåren av lågkonjunkturen har flera tillverkare dragit ner på produktionstakten. Men när efterfrågan nu under hösten så sakteliga har börjat ta fart igen innebär det att det råder en hel del brist på komponenter och varor. Något som också kan komma att påverka julhandeln.

– Producenterna har dragit ner produktlinjen ganska kraftigt. Framför allt på hårddiskar, där är det verkligen först till kvarn som gäller, säger Ambjörn Andersson, vd på Hattelco, som har fullt upp att kunna serva kunderna.

– Vi bokar upp så gott det går och försöker leverera till kunderna innan det blir brist. Hittills har vi lyckats få ut det vi ska till de mest strategiska kunderna. Och vi försöker boka så gott det går för att ha på lager inför julen.

Den låga tillgängligheten påverkar så klart också priset.

– Om tillverkaren höjer priset så bibehåller vi vår marginal. Resultatet blir att det blir dyrare för konsumenten, säger Ambjörn Andersson.

Hos Gandalf är det också hamstring som gäller inför julhandeln.

– Det blir distributörer med välfyllda lager som vinner, säger försäljningschef Tommy Hallberg.

Hur påverkar det ert arbetssätt?

– För oss kommer det att handla mer om långsiktig planering. Vi har ganska långa relationer och fokuserar på relativt få leverantörer, så vi brukar få ganska god tillgång. Så vi är försiktigt positiva till att det kommer att finnas.

Men ett fåtal leverantörer medför också en sårbarhet om just dessa tillverkare får svårt att leverera produkter i tid. Att bristen på varor i slutändan medför högre priser låter ju logiskt. Men Tommy Hallberg befarar att det inte riktigt rimmar med allt fler tillverkare och allt fler lågprisaktörer som krigar om att hålla priserna hålls nere.

– Det finns alltid någon tillverkare som har någon form av substitut. Tidigare innebar en brist på komponenter automatiskt att priset gick upp och då kunde man kapitalisera på volymen.