Redan vid lunch smyger årets upplaga igång. Men den officiella invigningen sker inte förrän i morgon kväll. Anders Larsson, projektledare för Sundsvall 42, räknar med 840 deltagare under de tre dagar som mässan håller på. Han säger dock att han föredrar ett annat ord än mässa.

– Vi kallar oss e-society superstore. Vi har en ganska liten mässdel, istället strävar vi efter att erbjuda en väldig bredd. Det är bara medlemmar i föreningen som har enklare montrar. Vi vet att våra deltagare uppskattar bredden, att de kan hämta inspiration från andra områden.

Att Sundsvall 42, trots små resurser, är så uppskattad av besökarna förklarar Anders Larsson så här:

– Det beror dels på vårt sätt att organisera. Vi har många ideellt arbetande människor som deltar. Dessutom lägger vi mycket möda i november-december npå att utvärdera vad vi ska lägga ner och vad vi ska lyfta upp, säger han och lägger dessutom till:

– Vårt "call for paper" är ett udda sätt att göra det på i dag. Det innebär att man själv kan gå in och föreslå föreläsare på webben. På det sättet kan vi hitta spännande föreläsare som vi kanske hade hittat annars.

Bland medlemmarna i föreningen Sundsvall 42 finns flera konsultbolag som till exempel Logica, Sogeti, Cybercom, Modul 1, Know IT, Sigma, Steria och Koneo. De 840 besökarna på konferensen kommer huvudsakligen från köparsidan.

– Det är framför allt människor från stora organisationer, både offentliga och privata, säger Anders Larsson.

Hur ser dina förväntningar ut?
– Att folk ska tycka det är väldigt kul att vara här. Jag tycker att helhetsintrycket är viktigt, att vi har en speciell atmosfär. Det är ett bra tillfälle att träffa nya bekanta och det hoppas jag att vi ska kunna leverera i år också.

Under konferensen hålls också Arena 42, där man träffas i nio olika nätverk inom områden som e-government, affärssystem och itil.

För konsultbolagens lokala kontor är Sundsvall 42 också en stor händelse.

– Vid jul börjar vi jobba med det här i olika etapper och nu är det examen, säger Susanne Stark på Sogeti i Sundsvall, som själv ska vara delkonferensledare för ”Kvalitet – från krav till test”.

Även om det kommer besökare och föreläsare från hela landet finns det även en stark lokal prägel, som Susanne Stark gärna lyfter fram.

– Det är många av företaget som har ett regionalt tänkande. En sådan här konferens gynnar it-kompetensen i regionen.