Bahnhofs omsättning för kvartalet landar på 47,3 miljoner kronor, upp från 31,98 miljoner i fjol.

Rörelseresultatet ökar med hela 43 procent, från 2,65 miljoner kronor i fjol till 3,81 miljoner under det nyss avslutade kvartalet.

Under perioden juli till september växte antalet privatkunder med 5527, högre än någonsin tidigare i bolagets historia enligt kartalsrapporten.

– Just nu befinner sig Bahnhof i en mycket stark uppåtgående spiral där flera positiva faktorer samverkar på ett gynnsamt sätt. Helt säkert finns en underliggande förskjutning i marknadsläget mot mer fiber-lan-baserade hushållstjänster, som drivs i en öppen och konkurrensutsatt nätstruktur, skriver vd Jon Karlung i kvartalsrapporten.

– Men Bahnhof vilar stadigt på flera ben och det finns idag stora synergier mellan både företags- och privatmarknaden för bolaget. Vi närmar oss nu en punkt där vi på allvar etablerar oss som en mer bred svensk telekomoperatör, fortsätter han.

Bolagets prognos för helåret 2009 är en omsättning på 178 miljoner kronor och en vinstmarginal kring sju procent.

– Den mer långsiktiga prognosen om en omsättning på en halv miljard år 2012 är ambitiöst satt, men knappast orealistisk, fortsätter Jon Karlung.

Vidare öppnar bolaget återigen för att förvärv kan bli aktuella framöver. Små spelare på operatörsmarknaden som delar samma fokus på lokal verksamhet pekas ut som intressanta uppköpsmål:

– Bahnhof kan för rätt verksamhet erbjuda en mycket god ekonomisk hävstång för de som söker en ny ägare för sitt bolag. Vi har en bevisad uthållighet och en långsiktig syn på att driva och utveckla verksamhet, utan att ryckas med i det mer kortsiktiga finansiella spelet.