Den svenska outsourcingmarknaden går mot konjunkturen och fortsätter att växa. Enligt en rapport från Radar Group beräknas marknaden omsätta 24,5 miljarder kronor under 2010. Den årliga tillväxten från 2009 till 2012 kommer att vara 2,4 procent.

En stor andel av de pengarna investeras i nya projekt, eller i förlängningar av existerande avtal. För 2010 väntas siffran uppgå till nästan 10 miljarder kronor. De två nästkommande åren landar investeringarna på runt 7 miljarder kronor. Sammanlagt pumpas alltså nästan 25 miljarder kronor in i nya avtal på outsourcingmarknaden under tre år.

– Det är en speciell marknad. Nio av tio avtal är förlängningsavtal och bara ett av tio är nya avtal. Det som har hänt nu är att siffran har ökat. I dag är två av tio avtal nya avtal, säger Hans Werner, vd på Radar Group, som säger att det främst beror på lågkonjunkturen.

– I det korta perspektivet handlar det om ett spara nu-tänkande, att man vill flytta en del av it-budgeten till en leveransform med fast pris.

Och att det är inom outsourcing som det blåser positiva vindar bekräftas av Jan-Erik Karlsson, vd på konsultjätten Capgemini.

– Det är faktiskt den enda marknaden som växer i dag när kunderna vill bli mer effektiva och få ner kostnaderna. Vi jobbar för högtryck där och följer utvecklingen. När varenda cio har kostnadsbesparingar på sin agenda så är outsourcing ett väldigt bra erbjudande att gå på, säger han.

Jan-Erik Karlsson uppskattar att mellan 30 och 35 procent av Capgeminis verksamhet utgörs av outsourcingaffärer.

Är det en siffra ni siktar på att öka?

– Vi kommer att öka den. Det är jag övertygad om. Det är många affärer som ligger under upphandling nu och det är stora affärer. Får vi in någon av dem så kommer det att öka, säger Jan-Erik Karlsson.

Och det gäller att smida medan järnet är varmt. Enligt Radar Groups rapport förväntas tillväxten för traditionell outsourcing avta under 2012, när molnbaserade leverans- och affärsmodeller kommer att tas upp på allvar hos mellanstora och stora kunder i Sverige.