Varselvändan på Telenor Sverige, som inleddes den 3 juni, är nu slutförd. Bolaget uppger att de fackliga förhandlingarna har avslutats i enighet och alla medarbetare har informerats.

Varslet omfattade 400 tjänster, av dessa har totalt 327 tjänster tagits bort. Av dessa är 224 uppsägningar och 103 naturliga avgångar.

– Att varselprocessen är avslutad innebär att vi nu kan gå vidare med att stärka Telenors position och konkurrenskraft på den svenska marknaden. Det är givetvis tungt att medarbetare behöver lämna företaget samtidigt så har detta varit nödvändigt för att minska våra kostnader, säger Lars-Åke Norling, vd på Telenor Sverige.

De neddragna tjänsterna fördelar sig så här:

Stockholm: 130 tjänster (78 uppsägningar och 52 naturlig avgång)

Karlskrona: 95 tjänster (58 uppsägningar och 37 naturlig avgång)

Övriga orter: totalt 35 tjänster (21 uppsägningar och 14 naturlig avgång)

Dessutom har samarbetet med 143 konsulter avslutats och 67 medarbetare sagts upp inom Telenors butiksverksamheter Stores, Xpress och Shop. Dessa fördelar sig över hela landet.