Det är Svenskt Kvalitetsindex som än en gång undersöker hur nöjda svenska privat- och företagskunder är med sina teleoperatörer.

På privatmarknaden är flest kunder nöjda med Halebop och Telia. För Telenor, som rasat i kundnöjdhet sedan 2005, har den nedåtgående trenden stagnerat och man ökar faktiskt i kundnöjdhet för andra året i rad. Trots det får man i särklass sämst betyg.

Undersökningen visar vidare att kundnöjdheten varierar den mellan olika kundgrupper. För Tele 2 och Telenor är det tydligt att unga är mer missnöjda än äldre, ett mönster som inte är lika tydligt för övriga operatörer. I övrigt kan noteras att skillnaden mellan kvinnor och män är betydligt mindre i år än vad det har varit tidigare.

Så här rankar privatkunderna operatörerna:

Halebop 73
Telia 72
Tele 2 70,5
Comviq 68,7
Tre 66,9
Telenor 63,3
Branschen 69.5

Även på företagsmarknaden ser det mörkt ut för Telenor. Nöjdast är Telias företagskunders och Tele 2 går fortsatt starkt och har knappat in på Telia.

Så här ser företagskundernas kundnöjdhet ut:

Telia 68,9
Tele 2 63,9
Tre 63,5
Telenor 60,2
Branschen 65,3

På Telenor beklagar man givetvis att bolaget hamnar sist i år igen, men ambitionen är att fortsätta jobba för att ändra den här bilden.

– Vi är medvetna om det och har sett det i våra interna mätningar också. Vi har satt igång ett arbete inom ett antal områden och vi ser att vi har förbättrat oss två år i rad, så vi ser att det sakta men säkert ger resultat. Vi skulle vara betydligt mer oroade om vi inte såg det resultatet. Men vi är medvetna om att det tar lång tid att vända sådant här, säger Annica Elmehegen, informationschef på Telenor.

Svenskt Kvalitetsindex studie omfattar omkring 10 000 intervjuer med privatkunder och företag. Intervjuerna genomfördes under perioden 12 september till 19 oktober av EDB Business Partners.