Det dröjde bara ett par dagar, sedan började lagren av Microsofts nya operativsystem Windows 7 att sina i de svenska butikerna.

Och hyllorna kommer att gapa tomma ett bra tag till. Det dröjer minst tre veckor, till mitten av november, innan nästa Windows 7-leverans når ut till de svenska butikerna. Det bekräftar Stephanie Smitt Lindberg, affärsområdeschef för Microsofts konsumentdel.

– Det gäller främst Windows 7-versionerna Ultimate och Home Edition, där vi kan vara ikapp den starka efterfrågan från butikerna i tidigast i mitten av november. Då hoppas vi också på bättre tillgång på Professional, säger hon till IT24.

Dustins nordiska marknadschef Stefan von Stein bekräftar att flera versioner av Windows 7, Ultimate och Professional, redan har sålt slut. Dessutom är tillgången på Home Edition ytterst begränsad,

– Det är lika illa hos distributörerna, som förser oss med produkter, samtidigt som nya beställningar tickar in till oss hela tiden, säger Stefan von Stein.

Stephanie Smitt Lindberg ser ingenting konstigt med att bolaget haft svårt att möta efterfrågan på operativsystemet. Tidiga rapporter talar om att försäljningen under lanseringshelgen var sex gånger så hög som under Vista-premiären för ett par år sedan.

Utmaningen för Microsoft är nu att både hinna ikapp efterfrågan och ladda inför nästa stora och väntade försäljningstopp, den i julhandeln.

– När försäljningen gått så bra under lanseringen så ska det till 
mycket om inte decemberförsäljningen följer samma spår. Det gäller att hålla produktionen uppe för att vi inte ska stå handfallna till en ny topp i jul, fortsätter Anna Erman.

(Uppdaterad)
Stephanie Smitt Lindberg påpekar vidare att andra avtal och villkor gäller volymlicenser för företag. Bristen på Windows 7-boxar påverkar alltså i huvudsak enbart butikerna och konsumentmarknaden.

– Företagskunderna köper inga boxar eller dvd-skivor, utan de köper rätten att använda och installera Microsoftprodukterna. Med det följer också rätten att, i det här fallet, ladda ner och installera Windows 7 på sina datorer, säger Stephanie Smitt Lindberg.