Affären handlar om att utveckla mobila lösningar och mediatjänster åt China Mobile, byggda kring Googles mobiloperativsystem Android. Uppdraget involverar ett tiotal Cybercom-konsulter som kommer jobba i Chengdu i Sichuanprovinsen, Kina.

– Det här är en lokal affär, alltså ett uppdrag som är kontrakterat direkt med China Mobile. Prisnivåerna ligger i paritet med vad vi tar mot våra nordiska kunder, säger Cybercoms vd Patrik Boman till IT24.

China Mobile är världens största mobiloperatör med en omsättning på mer än 65 miljarder dollar. Cybercom hoppas att uppdraget kan bli en viktig referens i diskussion med andra aktörer i Kina och Asien.

– Utifrån det perspektivet är det jätteviktigt för oss. Det är ändå världens största operatör, när man jobbar med sådana ytterligheter så får det viss signifikans. Förvaltar vi det förtroendet väl tror jag det kan ge oss stora möjligheter att växa i Kina, säger Patrik Boman.