Nettovinsten på 3,72 biljoner won, en tredubbling jämfört med fjolårets 1,22 biljoner, var även bättre än förväntningarna som låg på 3,37 biljoner won. Rörelseresultatet blev 4,23 biljoner won (1,48). Intäkterna ökade 19 procent till 35,87 biljoner won (30,27).

Under kvartalet levererade Samsung 60,2 miljoner mobiltelefoner, en ökning med 15 procent sekventiellt och 16 procent i årstakt.

För det fjärde kvartalet spår den koreanska jätten en uppgång på marknaden, som ligger i linje med det traditionella säsongsmönstret. Bolaget ser priskonkurrens framförallt inom low end och mid end. För helåret 2009 är bolagets mål att ha en marknadsandel över 20 procent samt en tvåsiffrig rörelsemarginal.