Hela verksamhetens omsättning landar på 1,946 miljarder euro för det tredje kvartalet. Det är drygt 7 procent mindre än i fjol, då motsvarande siffra var 2,098 miljarder euro.

Outsourcingmarknaden omnämns som en stabiliserade kraft i ett annars tufft marknadsläge. Affärsområdet redovisar en omsättning som är 2,7 procent lägre än i fjol. Det är att jämföra med ett omsättningsfall på i snitt 12,5 procent i bolagets andra affärsområden.

Verksamheterna i England och Irland lyfts fram som de mest framgångsrika i gruppen, och ökar sin omsättning med 1,5 procent under perioden. I snitt föll omsättningen på bolagets andra marknader med 13,3 procent.

Capgemini väntar sig att omsättningen fortsätter sjunka i samma tempo under det fjärde kvartalet. Trots det – och tack vare de besparingar som genomförs i koncernen – står man fast vid målet om en vinstmarginal runt 7 procent för helåret 2009.

Bolaget skriver i rapporten att man ser tecken på att marknaden är på väg att stabiliseras. Det kommer dock att dröja innan eventuella fördelar från detta filtrerar ned och syns på resultatnivå.

Capgemini redovisar enbart sin omsättning på kvartalsnivå. Resultatet redovisas först i helårsrapporten, som offentliggörs i februari 2010.