Konsultjätten Capgemini redovisar idag ett omsättningsfall om drygt 7 procent på global nivå. Marknadsläget är fortsatt tufft och fortsatta besparingar ska hjälpa bolaget att hålla marginalen uppe, står att läsa i rapporten.

Indikationerna passar bra även på den svenska marknaden, säger bolagets Sverige-vd Jan-Erik Karlsson. Faktureringen faller och lågkonjunkturen håller fortfarande Capgemini i sitt grepp.

– Normalt brukar cykeln bottna ungefär ett år efter industrikonjunkturen för oss. Vi är nere i en lågkonjunktur just nu, så är det. Marknaden är tuffare och då kan man inte växa. Vad som är tydligt är att våra marginaler ska behållas, säger han till IT24.

Han har tidigare påpekat att Capgemini ligger relativt sent i konjunkturcykeln jämfört med konkurrenterna i konsultbranschen. Det svenska bolaget har skurit rejält i kostnaderna under året som gått, bland annat genom att stänga kontoren i Linköping, Kalmar och Luleå.

Personalstyrkan har minskat med ett hundratal under året. Idag jobbar runt 1 200 personer på Capgemini i Sverige.

– I Luleå hade vi helt enkelt inga kunder kvar. Därför var det naturligt att stänga det kontoret. Det finns inga ytterligare stängningar planerade för året, säger Jan-Erik Karlsson.

Liksom för koncernen i stort lyfter han fram outsourcing som ett affärsområde där efterfrågan fortfarande är god. Det väger till viss mån upp en annars fallande orderingång.

– Det är där vi har de långa kontrakten, ofta på fem år eller mer. Då spelar det ingen större roll om det är låg- eller högkonjunktur. Dessutom är outsourcing ofta relaterat till nedskärningar hos våra kunder, vilket passar bra i tider som nu.

Det talas om en ljusning på marknaden hos de andra konsultbolagen. Håller du med?

– Jag tror att vi är nere i konjunkturbotten, men hur länge vi blir kvar där är det ingen som vet. Ska man summera alla siffror så ser jag ingen direkt vändning än. Tidigast första kvartalet nästa år kommer det att bli en förändring, säger Jan-Erik Karlsson.