Prio är Försvarsmaktens nya resurs- och ekonomiledningssystem, som bygger på tyska SAP.

Totalt består projektorganisationen av 350 personer. Den bedömda kostnaden för hela projektet är 2,4 miljarder kronor och tidsrymden för införandet är 6-8 år. IBM är också leverantör till det norska Försvaret.

Svenska IBM vill dock inte kommentera den kritik som riktas mot det norska systemet.

– Vi får hänvisa till Försvaret i den frågan, säger presschefen Anders Hermansson.