Antalet företagskonkurser har under året ökat med 33 procent jämfört med fjolåret. När det gäller sektorn Information och kommunikation, som huvudsakligen utgörs av it-bolag, så är siffran ännu högre. Här har antalet konkurser ökat med 53 procent.

– Det är högre än snittet. It-sektorn har inte gått obemärkt förbi. Det är många företag som drar ner på investeringar och konsultkostnader. Det gör att många mindre konsultbolag slås ut. Dessutom går det inte att ta ut samma prisnivåer som tidigare och det pressar marginalerna, säger Fredrik Polland, affärsutvecklingschef på UC.

Är det främst mindre bolag i den statistiken?
– Generellt sett är det små bolag, men det har klättrat uppåt lite under året. Men vi har fortfarande inte sett några riktigt stora konkurser.

Det kommer knappast som en överraskning att antalet konkurser ökar i år efter den tuffa konjunkturen, men prognosen talar för att det landar på riktigt höga nivåer.

– Det ser ut att landa på en ökning på 30 procent jämfört med förra året om man tittar på alla branscher. Det kan tyckas vara extremt högt, men det är en ökning av antalet konkurser som var väntad. Eftersom konjunkturen dök så snabbt blev hacket i konkurskurvan större än förväntat, men över tid hade vi troligen nått dit ändå. Dessutom ska man tänka på att vi kommer från en historiskt låg konkursnivå efter flera års förevarande högkonjunktur, säger Fredrik Polland.

Hur ser helårsprognosen ut för it-företagen?

– Vi brukar inte göra den typen av bedömningar för varje bransch. Men skulle utvecklingen följa den övriga linjen så skulle konkursökningen för "Information och kommunikation" i år kanske landa på 45 procent. Det börjar trots allt komma lite fler positiva signaler.

Bland de positiva signalerna kan nämnas att det faktiskt har skett ett trendbrott konkursstatistiken under den senaste månaden. I oktober 2009 var det totala antalet konkurser färre än i oktober 2008. Det är första gången sedan juni 2008 som den jämförelsen innebär en minskning av antalet konkurser.