Under en presskonferens i dag förklarade Telenor sitt överraskande val av Huawei som leverantör av ett nytt nordiskt mobilnät. Det var en kombination av teknisk kvalitet, tillit att Huawei de klarar storskaliga projekt samt kommersiella faktorer – det vill säga priset – som fällde avgörandet.

Huawei ska byta ut hela Telenors mobilnät i Norge, både 2g, 3g och 4g. Det befintliga nätet, som byggts av Ericsson och Nokia Siemens, kastas därmed ut.

Affären är en verklig genombrottsorder för det kinesiska bolaget. Huawei har tidigare inte varit huvudleverantör till någon operatör i Europa.

– Det är en mycket viktig affär för Huawei, både rent storleksmässigt och prestigemässigt. Att få Telenor på sin hemmamarknad ger en signal om att Huawei som företag klarar av sådana här projekt, säger Anders Ljunggren, huvudansvarig för Telenor på Huawei, till IT24,

Hur känns det att snuva Ericsson på ett sånt här kontrakt, på deras egen nordiska hemmaplan?
– För oss är det viktigt att ordern kommer på en marknad som ligger så mycket i framkant som den nordiska. Men i dag är alla telekomleverantörer globala, ibland vinner man och ibland förlorar man, var det sker spelar inte så stor roll.

Anders Ljunggren berättar att Huawei redan är igång med förberedelserna, men att själva utrullningen av det nya nätet inte kommer att ske förrän under andra halvåret nästa år.