Bolaget redovisar en omsättning om 6,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet, ned från 9,8 miljoner under motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt landar på minus 4,4 miljoner kronor, att jämföra med minus 5,3 miljoner i fjol.

Resultatet på ebitda-nivå, det vill säga rörelseresultatet exklusive ned- och avskrivningar, landar på minus 1,9 miljoner kronor. Det är fyra gånger så mycket som i fjol när motsvarande siffra var minus 0,5 miljoner kronor.

Siffrorna ser om möjligt ännu dystrare ut räknat på årets första nio månader. Under perioden januari till september 2009 landar omsättningen på 16,7 miljoner kronor. Det är bara drygt hälften så mycket som i fjol, då omsättningen var 32,6 miljoner kronor.

Resultatet före skatt räknat på samma period var minus 16,6 miljoner kronor.

Trots att siffrorna pekar nedåt är koncernchef Jonas Birgersson fortsatt hoppfull om bolagets framtid. Under det tredje kvartalet tog bolaget sin första order utanför Skandinavien, skriver han i rapporten. Vidare är bolaget med och tävlar om en större order i Sydamerika, enligt Birgersson.

”Den möjliga order som nu kommer upp till beslut i Latinamerika gör att jag ser med tillförsikt på säljarbetet i framöver. Min uppfattning är att Labs2 är perfekt positionerat för att kunna bli de facto standardmjukvara för dagens och framtidens kommunikationsoperatörer,” skriver Jonas Birgersson i en kommentar till kvartalsrapporten.

Labs2 grundades 2001 som en avknoppning ur Framfab. Bolaget levererar affärstödssystem för bredbandsleverantörer.