Har du ett mobilt bredbandsabonnemang hos Tre? Då har Fergal Walker lyckats med sitt jobb. Som ansvarig för bredband och internettjänster på operatörens moderbolag Hutchison Whampoa är det han som spikar bolagets strategi på mobilt bredband, vilka produkter som ska säljas och webbtjänster som ska knytas till avtalen.

Sedan ett par år tillbaka är han stationerad i Sverige. Karriären har gått via Ericsson till olika roller på Tre, bland annat som produktchef för mobiltelefoner i England. Nu delar han sin tid mellan familjen i Stockholm och Tres europeiska huvudkontor i London.

– Min roll är ganska så konsultativ. Vi är en slags stödorganisation på global nivå. Ibland kommer initiativet från oss, ibland från de enskilda marknaderna. Det är alltid upp till de enskilda länderna att ta ställning till vad de vill göra, säger han.

Den stora utmaningen är att fortsätta växa på en marknad som blir allt mer mättad. Bara i Sverige finns idag 11 miljoner mobilabonnemang, enligt PTS. Det är betydligt fler än antalet invånare i landet. Situationen är snarlik på de flesta marknader där Tre bedriver verksamhet – utrymmet att hitta nya kunder blir allt mindre.

Tre har investerat många miljarder i ny teknik och egna nät, men än är kundstocken för liten för att satsningarna ska bära frukt. Fortsatt tillväxt är livsviktigt, särskilt då det även i fortsättningen är abonnemangsavgifter som ska stå för majoriteten av intäkterna.

– Abonnemangsavgifter, accesskostnader, är den i särklass största intäktskällan på nätet idag. Det är fundamentalt för oss, säger Fergal Walker.

Han ser ett enkelt svar på tillväxtfrågan. Att nästan varje tänkbar kund redan har ett abonnemang betyder inte att det är omöjligt att sälja fler. Det görs genom att bredda sig utanför de traditionella produktkategorierna.

Under fjolåret var netbooks och bärbara datorer den stora trenden bland mobiloperatörerna. I Tres värld är det bara början. För att öka penetreringsgraden, alltså antalet sålda abonnemang per person, ska Tre se till att allt fler produkter säljs tillsammans med bredbandsabonnemang och sim-kort. Digitalkameror och läsplattor är två produkttyper där Fergal Walker ser möjligheter framöver.

– Framtidsplanerna från HP, Samsung, Dell, Acer och alla andra är enormt intressanta för oss operatörer. Vi ser e-boksläsare, surfplattor, gps-enheter och kameror, alla med ständig uppkoppling mot nätet. Om några år är det givet att vi kommer att finnas med där också, säger Fergal Walker.

– På mobilt bredband har vi bara sett toppen av isberget. Inom några år kommer vi att ligga på penetreringsnivåer kring 300 procent - tre abonnemang per användare - det är jag övertygad om, fortsätter han.

Enkelhet är nästa käpphäst. Tres tidiga experiment med mobilt internet var en katastrof. Den första generationens 3g-telefoner var stora, klumpiga och långsamma. Dessutom var prissättningen diffus och oklar.

Det var först när bolaget började erbjuda obegränsad datatrafik till en fast kostnad som försäljningen av internettjänster satte igång ordentligt. Först nu börjar produkterna och tjänsterna bli tillräckligt väl utvecklade för att den ursprungliga visionen ska kunna bli verklighet, säger han.

– Det vi har lärt oss är att öppenhet och enkelhet är nyckeln till att vara relevanta. En operatör måste ta bort så många barriärer som möjligt vad gäller pris och begränsad åtkomst till internet. Det måste vara enkelt och omedelbart, säger Fergal Walker.

Fakta

Fergal Walker är director of internet and broadband på Tres moderbolag Hutchison Whampoa. Han har huvudansvaret för strategin inom mobilt bredband och tjänster på alla bolagets marknader.

Tre bedriver idag verksamhet i tio länder: Australien, Österrike, Kroatien, Danmark, Sverige, Indonesien, Irland, Italien, Sverige och Storbritannien.

Tillsammans omsätter verksamheterna mer än 50 miljarder kronor och har drygt 20 miljoner abonnemangskunder.