Närmare en kvarts miljon svenska företag, alla verksamheter som hanterar kontanter och kortköp över disk, berörs av Skatteverkets nya regler om kassasystem. Innan årsskiftet måste de ha investerat i nya, certifierade kassaregister för att uppfylla kraven i den nya kassalagen.

För leverantörerna väntar en verklig guldrusch. Ett nytt kassasystem kostar mellan 25 000 och 50 000 kronor. Tiotals miljarder kronor kan alltså komma att investeras i nya system innan årsskiftet.

Men för slutkunderna väntar en snårig djungel av systemleverantörer. Deras främsta hjälpmedel är Skatteverkets lista över deklarerade leverantörer. Där intygas att kassasystemen är testade och uppfyller Skatteverkets krav enligt de nya reglerna.

Att listan är ett viktigt hjälpmedel i valet av leverantör bekräftar samtliga återförsäljare och leverantörer som IT24 har varit i kontakt med.

– Till hundra procent, den är jätteviktig. Det är ju dessutom en säljares skyldighet att berätta att vad de säljer är certifierat av Skatteverket, säger Niclas Nässlander, marknadschef på distributören Pedab som står bakom sajten kassa09.se.

Men det är inte helt sant. Skatteverkets lista utgör ingen garanti för att man köper ett certifierat system. För att komma med på listan krävs enbart att leverantören själv intygar att det egna systemet uppfyller kraven.

Hittills har alla leverantörer som anmält sig till Skatteverket, i skrivande stund drygt 200 stycken, tagits med på listan.

Det är alltså fritt fram för vem som helst att skaffa sig ett erkännande från Skatteverket som ”godkänd” leverantör. Flera aktörer på kassaregistermarknaden vittnar redan om att ”oseriösa aktörer” försöker slå mynt av den nya lagen.

– Det har dykt upp väldigt många system som man aldrig har hört talas om tidigare. Jag tror inte att kunden slaviskt följer Skatteverkets lista, men den legitimerar de företag som är med, säger Robert Karlsson, vd på systemleverantören Cash IT, som själv har haft kontakt med flera upprörda kunder.

Först i efterhand, under vintern och våren 2010, kontrollerar Skatteverket att kraven uppfylls. Visar det sig att ett system inte är förenligt med den nya lagen väntar böter på 10 000 kronor. Dessutom kan handlaren tvingas att punga ut för en ny lösning.

Det medför att många småföretag riskerar att åka på en rejäl smäll och byta ut systemet i efterhand, trots att man har följt Skatteverkets rekommendationer.

– Vi kan inte garantera någonting fullt ut. Vi kommer att jobba med att stämma av att leverantörerna uppfyller kraven. De som godkänner och kontrollerar vilka som är certifierade i slutändan är experter inom sina områden, säger Conny Svensson, projektledare på Skatteverket.

– Visar det sig senare att någon har köpt ett kassaregister som inte uppfyller kraven är det vanliga avtalsrättsliga regler som gäller. Då gäller det att man skrivit ett bra avtal med sin leverantör, fortsätter han.

Hur många av företagen på listan uppskattar du inte kommer att uppfylla kraven?
– Det vill jag inte spekulera om. Vi förutsätter att de uppfyller kraven. Är det inte så kommer vi omedelbart att se till att det vidtas åtgärder. Man är inte med på listan för evigt, säger Conny Svensson.

Ett nytt kassasystem är en rejäl investering för en småföretagare. Ett system av standardsnitt kostar mellan 25 000 och 50 000 kronor. Till det läggs löpande supportkostnader samt det faktum att handlare med flera kassapunkter kan behöva köpa in i flera separata lösningar.

Fakta

Den nya kassalagen, SFS 2007:592, innebär att alla kassor som hanterar kontantförsäljning och kortköp från och med den 1 januari 2010 måste ha beställt ett certifierat kassaregister.

Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Tanken är att Skatteverkets kontrollmöjligheter ska öka och att det ska bli svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.