Googles omsättning för det fjärde kvartalet 2009 landar på 6,7 miljarder dollar, en ökning med hela 17 procent jämfört med i fjol.

Räknat på helåret ligger tillväxttakten runt 10 procent. Under 2009 var bolagets omsättning 23,65 miljarder dollar, att jämföra med 21,8 miljarder dollar år 2008.

Nettovinsten för det fjärde kvartalet var på hela 1,97 miljarder dollar. Det är mer än fem gånger så högt som i fjol, då motsvarande siffra var 382,4 miljoner dollar. Då påverkades dock resultatet negativt av avskrivningar på ungefär en miljard dollar, relaterade bland annat till investeringar i bolagen AOL och Clearwire.

Men bolaget når ändå inte de högt uppskruvade förväntningarna. Googleaktien föll runt 5 procent som omedelbart svar på rapporten. Tidningen Wall Street Journal noterar att Googleaktien mer än fördubblat sitt värde under året som gått.

Rapporten ger även en tydlig signal om att sökjättens annonsmodell blir allt mer finkalibrerad. Antalet betalda klick på annonser var 13 procent högre än i fjol och hela 9 procent högre än under det tredje kvartalet 2009. Priset per betalt klick var 5 procent högre under det sista kvartalet 2009 än under motsvarande period året innan.

66 procent av intäkterna under perioden kom från bolagets egna sajter och 31 procent från Adsense-nätverket, det vill säga Googleannonser på andra webbplatser. Endast 3 procent av intäkterna kom från licenser och andra verksamheter.

- Med tanke på att den globala ekonomin fortfarande befinner sig i början av återhämtningen var detta ett exceptionellt bra avslut på året, lyder kommentaren från bolagets vd Eric Schmidt.

Vid periodens slut hade Google 19 835 anställda världen över, vilket är 170 mer än året innan.

Du följer väl IT24 på Twitter? Vi finns på twitter.com/IT24se