Sju procent av världens företag har en klart uttalad policy för hur de anställda får använda sociala medier som Facebook, Linkedin och Twitter på arbetstid.

I Sverige är motsvarande siffra bara två procent. Bara ett av femtio svenska företag har alltså satt regler för hur medarbetarna kan och får utnyttja sociala medier på arbetsplatsen.

Det visar en undersökning som bemanningsföretaget Manpower gjort bland 34 000 arbetsgivare runt om i världen.

Förutom att arbetsgivarna är rädda för att användande av sociala medier på arbetstid ska påverka arbetat negativt, så finns det också en rädsla för att företagens varumärke kan förstöras eller naggas i kanten och att känslig information ska läcka ut och spridas.

Men samtidigt är det bara fyra procent av de tillfrågade företagen som säger att deras anseende verkligen skadats i någon form när anställda använt sig av sociala medier.

– Företagen behöver hitta sätt för hur de ska ta vara på de sociala medierna i sin verksamhet. Där kan en formell policy för användning av externa sociala medier på arbetstid vara bra, men den ska inte användas för att kontrollera medarbetarna, säger Peter Lundahl, vd på Manpower Sverige.

Nej, i stället bör en sådan formell policy visa den riktning som företagen kan använda sociala medier för att skapa fördelar för organisationen och för medarbetarna, hävdar han.

I Manpowers undersökning lyfts också möjligheterna att bygga varumärket som den största fördelen med att använda sociala medier på rätt sätt ur ett företagsperspektiv.