I samband med HPs förvärv av konkurrenten uppstod genast frågan och striden om vem som skulle ta över ”det nya” HP, som skulle bildas efter sammanslagningen.

Det fanns två självklara kandidater till posten som vd och Sverigechef på HP, dels ”gamla” HPs vd Lars-Olof Zetterlund och dels Roland Vejdemo, som tillträtt som vd för Compaq bara ett par månader innan affären offentliggjordes.

I det sammanhanget var Roland Vejdemo en lågoddsare till jobbet. HP, inte Compaq, var den starka och köpande parten i affären.

Vad inte många visste vid den tidpunkten var att Roland Vejdemo flera år tidigare blivit lovad jobbet som vd på Compaq av sin företrädare Lars-Erik Nilsson, när det blev tid för honom att avgå.

Det sägs att Roland Vejdemo, i väntan på att det löftet skulle uppfyllas, tackade nej till flera fina jobb på marknaden för ta över chefsrollen efter Lars-Erik Nilsson.

Att då tvingas lämna jobbet efter bara ett knappt år och på nytt hamna i skuggan av en annan vd, i det här fallet Lars-Olof Zetterlund på HP, var ingen avundsvärd situation.

Vad som till slut fällde avgörandet, så att Vejdemo fick jobbet i stället för Lars-Olof Zetterlund, får stå osagt. Tydligen vägde löftet han fått från Compaq högt i det sammanhanget.

Enligt många gick inte Lars-Olof Zetterlund lottlös ur striden, utan fick enligt många ett bättre jobb som chef för HPs printerdivision i norra Europa.

Roland Vejdemo har en ekonomexamen från Stockholms universitet i botten. Innan Compaq arbetade han i nio år på Ericsson Information Systems, som senare köptes av Nokia, och en vända som vd på återförsäljaren TM-Data.