Det är dags att på allvar skilja på traditionella it-konsulter och lösningsleverantörer. Traditionella it-konsulter bidrar sällan till innovativa lösningar för att stärka kundernas konkurrenskraft. Istället för att leverera bestående resultat och flytta fram kundernas position på sin marknad levererar de arbetsinsatser som, i bästa fall, tillfälligt löser återkommande problem.

De flesta it-konsulter säger sig leverera lösningar, men trots halvhjärtade ambitioner och kreativa omskrivningar från ledningen är och förblir de flesta rena bemanningsföretag.

Problemet är att de traditionella it-konsulterna lever kvar i föråldrade affärsmodeller där antalet debiterade timmar står i centrum, då finns det inga incitament att slutleverera. De traditionella it-konsulterna tjänar för mycket pengar på att lösa samma problem om och om igen.

När den största delen av företagens it-budget går åt till underhåll av befintliga system och återkommande arbetsinsatser minskas utrymmet för att investera i nya innovativa lösningar som istället stärker deras konkurrenskraft. De traditionella it-konsulterna bär därmed huvudansvaret för denna stagnation.

Ett bra exempel är de miljontals kronor de större konsultbolagen varje år tjänar på att manuellt testa affärskritiska system. Testning av system är tidskrävande, resursintensivt och återkommande och lämpar sig därför väl för automatisering. Det finns både verktyg, erfarenheter och lyckade automatiseringsprojekt – men de traditionella it-konsulterna skickar istället fram sina konsulter för att göra jobbet manuellt eftersom de inte vill slakta sina kassakor. På så sätt kan de fakturera mängder av timmar för ett arbete som kan automatiseras till en bråkdel av kostnaden, dessutom med ett bestående och bättre resultat.

Ett annat exempel är när de traditionella it-konsulterna bygger ”lösningar”. I stället för att arbeta med kreativa affärsmodeller där flera kunder delar på investeringskostnader eller premieras för spridning av återanvändbara resultat så utgår de traditionella it-konsulterna från samma gamla affärsmodell med debiterade timmar i centrum – hjulet skall uppfinnas på nytt för att maximera intäkterna på varje kund.

Framtidens it-konsulter måste utveckla bestående resultat som gör en skillnad för kundernas utveckling och konkurrenskraft där återkommande arbetsinsatser minimeras och återanvändbarhet och innovation maximeras.

Thomas Martinsson är vd och grundare av Lemontree

Du följer väl IT24 på Twitter? Vi finns på twitter.com/IT24se