– Det ska betonas att regeringen är mycket väl medveten om att entreprenörerna är viktiga för att den svenska ekonomin ska utvecklas på ett positivt sätt, skriver finansminister Anders Borg i en mejlintervju.

Men några planer på att avskaffa regelverket finns inte. Huvudsyftet med 3:12 är att stoppa skattefuskare. För att det ska fungera är stränga karantänsregler ett måste.

– Tidsgränsen på fem år för ägarens aktivitet är nödvändig för att reglerna inte ska kunna kringgås. Meningen är att ett företag inte ska kunna vilas i fem år medan verksamheten bedrivs vidare av ägaren i ett annat företag, säger Anders Borg.

Finansministern betonar att regeringen i budgeten för 2010 aviserat planer på en utredning kring beskattningen av riskkapital i bolagssektorn, för att göra det lättare för investerare att gå in i nya bolag.

Dessutom har vissa förändringar redan gjorts i 3:12-reglerna för att lindra eventuela skattesmällar.

Mikael Runhem har en annan bild och tror att det vore praktiskt omöjligt för de borgerliga partierna att driva igenom en rejäl förändring.

– Oppositionen kan alltid skruva det till att man vill ”hjälpa de rika”. Det är politiskt självmord att ta i frågan.